Bulgaru, Maria. Asistenta Sociala: fundamente teoretice si practice. – Ch.: CEP USM, 2009. — 495 p. — ISBN 978-9975-70-809-8

Lucrarea de fata reprezinta o analiza si sistematizare a principalelor componente a asistentei sociale, a principalelor etape de dezvoltare, a fundamentelor ei teoretice si practice. O atentie deosebita se acorda asistentei sociale a familiei. Manualul este destinat studentilor din institutiile de invatamant superior, asistentilor si lucratorilor sociali din diferite domenii, tuturor celor ce se intereseaza de problemele asistentei sociale.

CZU 364.6 (075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Mandru, Lidia. Economie Europeana. – Ch.: U.T.M., 2009. – 268 p. – ISBN 978-9975-45-107-9.

Lucrarea vine in sprijinul studentilor si a tuturor celor dornici de a patrunde in esenta principiilor si normelor de reglmentare a activitatilor desfasurate in cadrul Uniunii Europene.
Scopul autorului este de a familiariza cititorul si ai consolida cunostintele cu privire la aceea ce inseamna Uniunea Europeana, principiile, modul de organizare si functionare a acesteia.

CZU 339.9=135.1
Sala Polivalenta de lectura nr. 1


 

Dreptul, omul si dreptatea in mass- media. Ch. : Centrul “Acces-info”, 2009. – 298 p. – ISBN978-9975-100-60-1.

Culegerea include materiale, publicate in ziare si reviste, pe parcursul anului 2008, care reflecta diverse aspect ale realizarii dreptului omului, consfintite de Constitutie si reglamentate de alte acte normative. Materialul poarta amprentele cotidianului, faptelor si fenomenilor in evolutie cu care se confrunta zi de zi cetateanul.

CZU 342.72=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Acte normative: concordanta cu Legea privind accesull la informatie. Ch.: Centrul ”Acces–Info”, 2009. – 289 p. – ISBN 978-9975-78-554-9.

Prezenta publicatie, pe linga expunerea unor prevederi cheie din intreaga legislatie a Republicii Moldova si din unele acte internationale, identifica un sir de norme, ce impiedica sau restring accesul la informative, acestea necesitind a fi modificate de catre Legislativ si Executiv.
Lucrarea este adresata studentilor si profesorilo de la facultatile de drept, precum si tuturor celor interesati de tema dreptului omului privind accesul la informatie.

CZU 342.72=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Achiri, Ion.Didactica matematicii: note de curs. – Ch.: CEP USM, 2009. – 100 p. – ISBN 978-9975-70-816-6.

Lucrarea reprezinta un ciclu de prelegeri in care sunt tratate problemele predarii – invatarii — evaluarii matematicii in gimnazii si licee, fiind expuse fundamentele metodologice ale unei activitati didactice de calitate a profesorului de matematica. Lucrarea este destinata studentilor de la specialitatea Matematica si viitorilor profesori de matematica. Va fi utila profesorlor practicieni si tuturor celor care se intereseaza de fundamentele didacticii matematice.

CZU 37.016:51=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Baiesu, Aurel. Semnaturile electronice in dreptul comertului international / Aurel Baiesu, Emil dediu. – Ch.: CEP USM, 2008. – 252 p. – ISBN 978-9975-70-812-8.

Lucrarea este dedicate interesantei probleme ce se dovedeste a fi deosebit de actuala, cu consecinte din cele mai profunde si diverse pentru societatea europeana de dupa anul 1990. Monografia va fi de folos pentru toti cei care se intereseaza de problematica vizata si va contribui la imbunatatirea activitatii entitatilor publice si private in acest domeniu, precum si in general la dezvoltarea dreptului tarii.

CZU 004.5:341.2:339.5=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Arama, Elena.Repere metodologice pentru studierea si aplicarea dreptului. – Ch.: CEP USM, 2009. — 210 p. – ISBN 978-9975-70-827-2.

Cartea propune atentiei cititorului diverse subiecte plasate sub semnul orientarilor teoretice si metodologice in procesul de studiere si aplicare a dreptului. Lucrarea este destinata studentilor, profesorilor si masteranzilor ce-si fac studiile la facultatile de drept, precum si tuturor celor interesati de subiectul pus in discutie.

CZU 340.12=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>