Popa, Victor: Drumul ascensiunii. Studium in honorem/ Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Lorina Beselea, Olga Ciocan, Tatiana Panaghiu; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca; red. st.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: Valentina Chitoroaga. – Ch.: ULIM, 2009. – 185 p. – (Universitaria; Fascicula 37-a). – ISBN 978-9975-934

Prezentul corpus bibliografic este dedicat domnului Victor Popa, profesor universitar la Catedra Drept Public a Universitatii Libere Internationale din Moldova, doctor habilitat in drept. Lucrarea are scopul de a sintetiza si de a integra contributiile stiintifico-didactice ale lui Victor Popa.

CZU 016:[342+929] V 55
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Popa, Victor. Efectele descentralizarii:/ Rolul reprezentantului Guvernului in unitatile administrative-teritoriale; Inst. pentru Dezvoltare si Initiative Sociale IDIS “Viitorul”. –Ch.: IDIS “Viitorul”, 2008. – 70 p. – ISBN 978-9975-9553-7-9

In prezentul studiu autorul incearca sa analizeze situatia creata in sistemul administatiei publice locale, modalitatea in care administratia publica centrala incearca a rezolva problema reprezentantului statului in unitatile administrativ- teritoriale, totodata venind si cu unele propuneri concrete.

CZU 351/354.071 P 79
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Ghidul functionarului public / Liga Nationala a Asoc. de Primari din Moldova; coord. ed.: Victor Popa, Liubomir Chiriac, Victor Mocanu. – Ch., 2007.- 447 p. – ISBN 978-9975-9589-2-9

Prezentul studiu abordeaza unele probleme legate de realizarea cu succes a functiei publice din administratia publica centrala si cea locala. Este un studiu util atit studentilor, cadrelor didactice cit si functionarilor din administratia publica centrala si locala care in activitatea lor au nevoie de un anumit nivel de cunostinte teoretice si practice pentru a putea descoperi “cheile succesului”.

CZU 351/354 (036) G 49
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dediu, Ion. Tratat de ecologie teoretica. –Ch.: Ed. Phoenix SRL, 2007. – 560 p. – ISBN 978-9975-9759-3-3

Aceasta lucrare reprezinta un studiu monografic de sinteza la zi a ecologiei moderne. Este conceputa dintr-un studiu esalonat de 5 fascicule successive – Introducere in ecologie, Ecologia populatiilor, Ecologia sistematica, Biosferologie, urmate, in final, de lucrarea de fata.

CZU 574 D 27
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dediu, Ion. Introducere in ecologie. – Ch.: Ed. Phoenix, Ed. Linadi, 2006. – 341 p. – ISBN 978-9975-9934-4-9

In prezenta lucrare, prima din ciclul “Tratat de ecologie teoretica” sunt analizate bazele generale ale ecologiei teoretice: geneza si evolutia ei ca stiinta sinbiologica de sine statatoare. Acest studiu de sinteza la zi este util pentru ecologi, precum si pentru toti cei interesati de ecologie, stiintele mediului, conservarea naturii si protectia mediului.

CZU 574 D 27
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dediu, Ion. Ecologia populatiilor.– Ch.: Ed. Phoenix SRL, 2007. – 179 p. – ISBN 978-9975-9759-2-6

PAceasta lucrare poate fi folosita cu success atit de studenti, doctoranzi, postdoctoranzi, cit si de toti acei (inclusiv specialistii) care vor sa-si aprofundeze cunostintele in ecologie si protectia mediului inconjurator (stiintele mediului sau ambientalistica).

CZU 574.3 D 27
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dediu, Ion. Ecologie sistematica, sau ecosistemologie.– Ch.: Ed. Phoenix SRL, 2007. – 296 p. – ISBN 978-9975-9934-9-4

In prezenta lucrare, autorul s-a straduit sa demonstreze ca anume ecosistemul si nu alte entitati biologice constituie obiectul central, unic, al ecologiei ca stiinta, obiect, studiul caruia in ultimul timp are si o denumire speciala – ecosistemologia si biocenologie.

CZU 574.4/.5 D 27
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Dediu, Ion. Biosferologie.– Ch.: Ed. Phoenix SRL, 2007. – 146 p. – ISBN 978-9975-99759-1-9

In prezenta lucrare (cea de-a IV din ciclul “Tratate de ecologie teoretica”), autorul a analizat biosfera din punct de vedere ecologic, incercind sa treaca doctrina vernadskiana clasica despre biosfera prin constiinta, viziunea si experienta de o viata (50 de ani) a unui ecolog in dubla ipostaza – de teoretician dar si practician.

CZU 504.7.574 D 27
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2