Baiesu, Aurel. Semnaturile electronice in dreptul comertului international / Aurel Baies, Emil Dediu. – Ch.: CEP USM, 2008. – 252 p. – ISBN 978-9975-70-812-8.

Lucrarea, pe langa valoarea teoretica pe care i-o confera continutul, se poate constitui intr-un real sprijinn pentru cei8 care au preocupari in domeniul comunicatiilor electronice si cel juridic sau in alte domenii interferente acestora. Monografia va fi de folos pentru toti cei care se intereseaza de problematica vizata si va contribui la imbunatatirea activitatii entitatilor publice si private in acest domeniu, precum si in general la dezvoltarea dreptului tarii.

CZU 004.5:341.2:339.5=135.1
Sala de Lectura nr. 1


 

Marx, Karl. Capitalul: Critica economiei politice: Procesul de prodoctie al capitatului. – Ch.: [S.n.], [S.a.]. – 240 p. – ISBN 978-9975-9913-6-0.

Capitalul, analiza critica facuta de Marx capitalismului, publicata pentru prima data in 1867, iese acum din cimitirul de carti pentru a deveni un best-seller neasteptat pentru mai multe edituri.
Nu numai cei ce-si fac studiile in facultati, dar chiar si bancherii si manegerii citesc acum „Capitalul” pentru a incerca sa inteleaga cei de facut in continuare?! Intr-un cuvant lucrarea lui Marx cu siguranta este cautata astazi de cititorii cointeresati.

CZU 330.133=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Grauwe, Paul De. Economia uniunii monetare. – Ch.: Cartier, 2009. – 312 p. – ISBN 978-9975-79-554-8.

Lansarea Uniunii Monetare Europene la data de 1 ianuarie 1999 a reprezentat un eveniment istoric. Putine au fost incercarile de a introduce a uniune monetara fara forta armelor. Noul regim al Uniunii Monetare din Europa creeaza probleme noi care sunt foarte incitant de analizat. A doua parte a acestei carti trateaza problemele legate de functionare unei uniuni monetare depline in Europa. Este analizat cum Banca Centrala Europeana a fost creata pentru a desfasura o politica monetara unica. Sunt puse in discutii si unele dintre deficientele de design ale bancii. Probleme ca independenta politica si raspunderea Bancii Centrale Europenesunt puse in discutie.

CZU 336.7=135.1
Sala de Lectura nr. 1


 

Mandru, Lidia. Economia europeana. – Ch.: U.T.M., 2009. – 268 p. – ISBN 978-9975-45-107-9.

Monografia va fi de un real folos studentilor si tuturor celor dornici de a patrunde in aceasta lume unificata de principiile si normele care reglementeaza activitatile desfasurate in cadrul Uniunii Europene. Lucrarea se adreseaza atat viitorilor economisti cat si specialistilor si oamenilor de afaceri.

CZU 339.9(4)(075.8)=135.1
Sala de Lectura nr. 1


 

Bantus, Anatolie. Elemente de drept public / Anatolie Bantus, Igor Bantus, Roman Starasciuc. – Ch.: Elena-V.I., 2008. – 437 p. – ISBN 978-9975-106-13-9.

 

CZU 342(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Sili, Vitalie. Recidiva infractionala: aspecte juridico-penale si criminologice. – Ch.: Garomond Studio SRL, 2009. – 230 p. – ISBN 978-9975-4031-3-9.

Monografia reprezinta o investigatie teoretico-aplicativa complexa, concluziile şi recomandarile propuse pot fi utilizate la completarea si modificarea legislatiei, inclusiv a Codului Penal, precum si la realizarea unor lucrari mai profunde a recidivei infractionale.
Rezultatele teoretice si practice obtinute pot fi aplicate in procesul instructiv-didactic in cadrul institutiilor de invatamant, precum si de catre specialistii practicieni implicati in prevenirea si combaterea criminalitatii

CZU 343.3/.7=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2


 

Bulgaru, Maria. Asistenta sociala: Fundamente teoretice si practice: Manual. – Ch.: CEP USM, 2009. – 495 p. – ISBN 978-9975-70-809-8.

Lucrarea reprezinta o analiza si o sintematizare a principalelor componente ale asiatentei sociale, a principalelor etape de dezvoltare, a fundamentelor ei teoretice si practice, o atentie deosebita acordandu-se asistentei sociale in familie.
Manualul este destinat studentilor din institutiile de invatamant superior, mediu special de profil umanitar, asistentilor si lucratorilor sociali din diferite domenii, tuturor celor ce se intereseaza de problemele asistentei sociale.

CZU 364.6(075.8)=135.1
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>