Universitatea Libera Internationala din Moldova. Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova / dir. publ. A. Galben; coord. st. P. Parasca; red. resp. A. Gutu. – Ch., 2005.
Ser.: Filologie. – 2005. – 204 p. – ISBN 9975-934-77-3

CZU [80/81 + 378.4](478)(082)
Centrul de Informare si Documentare ULIM, Sala de Lectura nr. 3

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Professorum. : materialele sesiunilor st. din 2004-2005 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. P. Parasca; red. N. Sali. – Ch., 2006.
Ser.: Psihologie, Sociologie si Asistenta Sociala. – 2006. – 195 p. – ISBN 9975-934-94-7

CZU [159.9 316+378.4](478)(082)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Moraru, Victor. Politica si comunicarea in tranzitie / Inst. Mass Media din Moldova; Dep. Jurnalism si Comunicare Publica al Univ. Libere Int. din Moldova. – Ch., 2006. – 264 p. ISBN 978-9975-934-95-4

CZU 32.019.5:659.3(082)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, CID

Gutuleac, Victor. Drept contraventional / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2006. – 270 p. ISBN 978-9975-934-9-1

Autorul, doctor in drept, profesor universitar, ofera in baza investigatiei o serie de concluzii si recomandari cu caracter teoretico-aplicativ, consacrate contraventiei. Materialul este structurat in trei compartimente de baza : partea generala (legislatia, norme de drept, natura juridica a contraventiei etc.); partea speciala (calificarea, caracteristica juridica a contraventiilor); procedura contraventionala (dispozitii fundamentale si subiectii, masurile de asigurare si fazele procedurii). Manualul este destinat studentilor de la facultatile de drept, masteranzilor, doctoranzilor, specialistilor antrenati in proces.
CZU 342.9
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Гуцуляк, Виктор. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Молдова: общ. Часть / Виктор Гуцуляк, Валерий Бужор. — Кишинэу, 2005. – 472 р. ISBN 9975-78-391-0

Comentariul reflecta situatia legislativa la 1 ianuarie 2005. Include propuneri vizavi de perfectionarea legislatiei penale nationale, fundamentate pe analiza legislatiei similare din alte tari (Romania, Federatia Rusa, Ucraina etc.).
CZU 343.2/.7(478)(0.072)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Rusnac, Svetlana. Curriculum in baza ECTS . Specialitatea Psihologie. Calificarea psiholog, profesor de psihologie / Svetlana Rusnac, Nicolae Sali; dir. ed. A. Galben; coord. st. A. Gutu; Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch., 2005. – 144 p. ISBN 9975-934-58-7

Curriculumul a fost elaborat in conformitate cu standardele educationale la specialitatea Psihologie, documentele reglatoare ale Ministerului Educatiei, Tineretului si Sportului din Republica Moldova, tinandu-se cont de experienta de formare a specialistilor in domeniu.
CZU 159.9(073.8)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM