Postica, Gheorghe. Orheiul Vechi: cercetari arheologice 1996-2001 / cuv. Inainte de Victor Spinei; Inst de Arheologie al Acad. Romane – Filiala Iasi; Univ. Libera Int. din Moldova. – Iasi: ed. Univ. „A.I. Cuza”, 2006. – 229 p.; il. – ISBN 978-973-703-174-7

Monografia a fost elaborata in cadrul programului de cercetari arheologice al Institutului de Arheologie al Academiei Romane – Filiala Iasi, al Universitatii Libere Internationale din Moldova si al Institutului Roman de Tracologie din anii 1996-2004. Ea pune in valoare vestigii de deosebita insemnatate, oferind clasificari asupra cronologiei si functionalitatii citadelei, a sistemului de aparare, a zonelor de locuit si a spatiului funerar. Autorul prezinta concluzii esentiale atat pentru evolutia asezarii de la Orheiul Vechi, cat si pentru intreaga regiune de nord-est a Moldovei.

CZU 902(498 Orheiul Vechi)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Prus, Elena. Pariziana romanesca: mit si modernitate. – iasi: Inst. European, 2006. – 260 p. – Bibliogr.: p. 233-255. – ISBN 978-973-611-421-2

Lucrarea abordeaza problema specificului femeii pariziene ca figura exponentiala a realitatii si a literaturii franceze din secolul al XIX-lea. Semnificatia lucrarii consta in oferirea unui tablou de ansamblu al literaturii franceze din a doua jumatate a secolului al XIX-lea prin prisma valorificarii unui personaj fascinant al modernitatii care este Pariziana. Studiul practica treceri frecvente de la literatura la sociologie, de la istoria mentalitatilor la etnopsihologie si teatralogie pentru a urmari subiectul in profunzime.

CZU 821.133.1.09:396(44Paris)
Sala de Lectura nr. 3
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Parcours Quebecois. Introduction a la literature du Quebec / ed. Pierre Morel; Univ. Libre Int. de Moldova; Inst. de Recherches philologiques et Interculturelles. – Ch.: Cartier, 2007. — 250 p. – ISBN 978-9975-79-141-0

Lucrarea se inscrie in proiectul de initiativa a Institutului de Cercetari Filologice si Interculturale a Universitatii Libere Internationale din Moldova privind crearea unei „biblioteci Quebec” si introducerea unui curs de studiu similar in cadrul Facultatii de Limbi Straine. Ea insereaza articole a 15 specialisti de referinta, reprezentanti ai universitatilor de renume din Europa Centrala si de Est.

CZU 821.133.1(71).09
Sala de Lectura nr. 3
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Istoria romanilor. Epoca antica si medievala: man. pentru cl. a X-a / Pavel Parasca, Ion Negrei, Gheorghe Gonta, … – Ch.: Asoc. Istoricilor din Rep. Moldova, 2006. – 167 p.: il., harti. – Bibliogr.: p. 167. – ISBN 978-9975-100-18-2

Manualul a fost elaborat in baza „Curriculum-ului national. Programe pentru invatamintul liceal. Stiinte socioumane”, aprobat de Ministerul Educatiei si Tineretului Republicii Moldova. Autorii au tinut cont de faptul, ca „Istoria romanilor” se preda sincronizat cu „Istoria universala”. Cursul de istorie nationala integreaza si istoria etniilor, cu care pe parcursul veacurilor romanii au stabilit relatii, subliniind influentele reciproce in viata economica, sociala si culturala.

CZU 94(=135.1)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Precedentul judiciar / Reprezentanta Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati din Moldova; cond. ed.: Alexei Barbaneagra. — Ch.: Centrul de Drept al Avocatilor, 2006. – ISBN 978-9975-9650-5-7
Vol. 1. – 592 p.
Vol. 2. – 480 p.

Volumul 1 al culegerii cuprinde cauzele, pe marginea carora s-a pronuntat Curtea Europeana pentru Drepturile Omului cu referire la Republica Moldova. Cel de-al doilea volum insereaza cele mai relevante cauze din jurisprudenta instantelor judiciare nationale – Curtea Constitutionala a Republicii Moldova si Curtea Suprema de Justitie. Culegerea este destinata cadrelor didactice din invatamantul juridic, judecatorilor, procurorilor, avocatilor, cercetatorilor stiintifici si studentilor de la facultatile de drept.

CZU 347.99
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Professorum : materialele ses. st. din 21 oct. 2005 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. Pavel Parasca. – Ch., 2006. Ser.: Filologie. – 2006. – 140 p. – ISBN 9975-934-78-1

CZU [80/81:378.4[(478)
Sala Lectura nr. 3,
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Studentium : materialele sesiunii st. studentesti din 14-15 apr.2006 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. Pavel Parasca. – Ch., 2006. Ser.: Filologie. – 2006. – 173 p. – ISBN 9975-934-47-1

CZU [80/81:378.4](478)
Sala de Lectura nr. 3,
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>