Cozma, Valeriu. Academicianul Boris Melnic: Tainele stiintei despre om. – Ch.: CEP USM, 2008. – 229 p. – ISBN 978-99-75-70-478-6

Prezenta lucrare este consacrata vietii si activitatii savantului Boris Melnic. Personalitate ce a parcurs calea de la asistent la academician, la sef de catedra la USM, devenind primul presedinte al Comisiei Superioare de Atestare a Moldovei, recent – director al Comisiei de experti a ASM. Cartea este adresata tuturor celor dornici de a cunoaste cele mai importante evenimente si transformari esentiale realizate in diverse domenii la initiativa academicianului Boris Melnic.

CZU 001:378.1=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


Valori ale mass-media in epoca contemporana / Univ. de Stat din Moldova Facultatea de Jurnalism si St. ale comunicarii. Catedra comunicare. – Ch.: CEP USM, 2006.- Vol. IV. – 117 p. – ISBN 978-9975-917-98-8

Lucrarea releva dezvoltarea fenomenului comunicarii de masa in societatea contemporana, abordarea caruia determina procesul continuu de modernizare a mass-media. Se accentueaza rolul activ autonom al mass-media, impactul lui asupra societatii. Volumul se adreseaza profesorilor, studentilor si masteranzilor de la facultatile de jurnalism si comunicare publica.

CZU 070:659.3(082)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2


Comunicare publica: Concepte si interpretari / Univ. de Stat din Moldova. Facultatea de Jurnalism si St. ale comunicarii. Catedra comunicare. – Ch.: CEP USM, 2005.- Vol. III. – 192 p. – ISBN 9975-70-543-X

Volumul de fata insereaza o serie de texte-prelegeri care urmeaza sa serveasca drept suport didactic in studierea disciplinelor ce tin de domeniul comunicarii publice. Autorii textelor-prelegeri ofera studentilor posibilitatea de a-si largi orizontul de cunostinte in materie de comunicare institutionala, comunicare lingvistica, comunicare politica, activitate publicitara.

CZU 316.77+659.3(082)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Кайряк, И.Н. Банковское право. – 2008. – Ch.: Acomed plus, 2008. – 357 p. – ISBN 978-99-75-9955-3-5

Pregatirea unui bun specialist in domeniul dreptului necesita si acumularea cunostintelor in domeniul dreptului bancar. Autorul atrage atentia asupra actelor normative in domeniul legislatiei bancare, scheme ale relatiilor bancare, contracte ce tin de credit etc. Lucrarea este adresata studentilor si masteranzilor ce-si fac studiile de la facultatile de drept si economie din institutiile superioare.

CZU 347.73(075.8)=161.1
Sala Polivalenta de lectura nr. 2

Кайряк, И.Н. Финансовое право. – 2008. – Ch.: Acomed plus, 2008. – 197 p. – ISBN 978-99-75-9955-4-2

Manualul include noul continut al dreptului financiar al Republicii Moldova, generat de trecerea la economia de piata, de schimbarile politice din tara. Autorul aduce drept exemple materiale normative, un mic dictionar al termenilor financiari utilizati in domeniu. Lucrarea este adresata studentilor si masteranzilor ce-si fac studiile de la facultatile de drept si economie din institutiile superioare.

CZU 347.73(075.8)=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.2

Pamuk, Orhan. Ma numesc Rosu: (Premiul Nobel pentru Literatura 2006). – Bucuresti: Curtea veche, 2006. – 614 p. ISBN 973-669-208-6

Orhan Pamuk este cel mai cunoscut si cel mai controversat scriitor turc contemporan, recunoscut de intreaga Europa drept una dintre cele mai originale si valoroase voci a lumii noi. Romanul pe care vi-l propunem atentiei Dvs. in anul 2006 a fost premiat cu premiul Nobel pentru literatura. Lucrarea dezvaluie un Istanbul nelinistit si crepuscular de la sfarsit de epoca otomana, un peisaj Oriental, captivant, in care intriga umana se impleteste cu cea filosofica. Cartea este destinata unui cerc mai larg de cititori pasionati atat de citirea unor opere incitante, precum si celor interesati de trecutul istoric oriental.

CZU 821.512.161-31=135.1
Sala polivalenta de Lectura nr.2

Brezianu, Andrei; Spanu, Vlad. Historical dictionary of Moldova. – 2 ed. – United States of America: Scarecrow Press, 2007. – 444 p. – ISBN (13) 978-0-8108-5607-3; — ISBN (10) 0-8108-5607-7

Dictionarul Istoric al Moldovei propus atentiei Dvs. include materiale colectate de Vlad Spanu, presedintele D.C. Moldova Fundation din Washinton. Volumul include realitati din viata politica si social-economica a Moldovei pana in prezent si personalitati remarcabile ale Republicii. Este structurat din trei capitole: Persoane din aparatul legislativ al Republicii Moldova; prezidentii moldoveni si prim-ministrii Moldovei. Lucrarea va fi deosebit de interesanta profesorilor si studentilor de la facultatile de Istorie, precum si tuturor celor interesati de viata politica, social-economica si culturala a Moldovei.

CZU 94(478)(038)=111
Sala polivalenta de Lectura nr. 2

Tomulet Valentin. Cronica protestelor si revendicarilor populatiei din Basarabia (1812-1828) / Univ. de Satat din Moldova. Facultatea de Istorie si Psihologie. Catedra Istorie si Psihologie. Catedra Istorie Universala. – Ch.: CEP USM, 2007. – Vol. I – 117 p. – ISBN 978-9975-70-452-6

Monografia are menirea de a familiariza cititorii dornici de a cunoaste istoria satelor si oraselor din Basarabia in primele decenii ale sec. XIX-lea. Autorul face o analiza detaliata a protestelor taranilor impotriva fiscalitatii excesive a autoritatilor locale si imperiale folosind in acest scop cele mai diverse mijloace. Lucrarea este adresata profesorilor, studentilor si masteranzilor de la facultatile de istorie.

CZU 94(478)”1812/1828”=135.1
Sala polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>