Nicolae Tau la 60 de ani: Biobibliogr. / Univ. Libera Intern. din Moldova; alcat.: Tatiana Kalguskin, Elena Turcan; red. st.: Ludmila Corghenci. – Ch.: ULIM, 2008. – 64 p. – ISBN 978-9975-920-63-6

Lucrarea are scopul de a sintetiza, orandui si promova publicatiile semnate de catre N. Tau si dedicate acestuia. Ea prezinta un suport efectiv pentru satisfacerea solicitarilor de informare si documentare. Este destinata profesorilor si studentilor, reprezentantilor corpului diplomatic, colaboratorilor institutiilor stiintifice de profil, precum si tuturor celor interesati in domeniu.

Localizare: Sala Polivalenta nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 016:[327+929]   N 60

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Seria Economie /dir. Publ.: Andrei Galben; red. resp.: Petru Rosca, coord. st. Ana Gutu. – Ch.: ULIM, 2007. – 220 p. – ISBN 978-9975-9747-5-2

Cuprins

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Cota: [33+378.4]


Andrusca, Maria Carmen. Macroeconomie / referent st.: dr. hab. Prof. univ. Al. Gribincea. – Agigea: Briza marii, 2007. – 200 p. – ISBN 978-973-87853-4-2

Manualul de macroeconomie reda starile succesive prin care trec activitatile economice la un moment dat la nivel national: cresterea, dezvoltarea, stagnarea, productia, venitul, criza economica, gradul de ocupare a fortei de munca, rata somajului, rata inflatiei, rata dobanzilor etc. Este o lucrare care vine in ajutorul procesului de studiu.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.1

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 330.1 / R-25

 

Tratat de economie / I. Popescu, A. Bontea, C. Barbu, I. Gribincea; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: Ed. Academiei de Stiinte a Moldovei, 2007

Vol. I, Partea intai (microeconomia): Probleme fundamentale ale economiei contemporane. Abordare epistemologica. – 361 p. – ISBN 978-9975-70-285-0

Lucrarea oglindeste probleme economice complexe, face si o incursiune pertinenta si calificata in istoria gandirii economice, a modului cum marii economisti si convingerile lor si-au pus amprenta asupra dezvoltarii globale. Ofera un plus de informatii expertilor si specialistilor, studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, persoanelor preocupate de activitatea social-economica.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

 


Tratat de economie / I. Popescu, A. Bontea, M. Constantinescu, P. Rosca; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: Ed. Academiei de Stiinte a Moldovei, 2007

Vol. II: Echilibrul ecologic. Implicatii sociale, economice si juridice. – 404 p. – ISBN 978-9975-70-285-0

Tratatul reflecta gravele consecinte generate de gandirea si actiunea omului in mediul inconjurator. Scoate in evidenta importanta si actualitatea adoptarii unei noi mentalitati si atitudini, care sa asigure refacerea echilibrului ecologic si prezervarea mediului inconjurator la nivelul continentelor si al Planetei. Este destinat cadrelor didactice, masteranzilor, studentilor de la facultatile Medicina, Economie si Drept, atat si celor interesati de problemele socio-ecologice.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

 


Barbaneagra, Alexei. Crimele de razboi / Alexei Barbaneagra, Vitalie Gamurari; coord. si resp. de editie Maria Hadarca; red. Ala Rusnac. – Ch.: S. n., 2008. – 496 p. – ISBN 978-9975-9650-6-4

Lucrarea de fata poate fi utilizata ca sursa academica pentru a supune analizei cel mai groaznic tip de crime – crimele de razboi, interpretate prin prisma jurisprudentei instantelor de drept international. Monografia se adreseaza studentilor, profesorilor, practicienilor din domeniul dreptului international, al dreptului international penal, al dreptului umanitar etc.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 343.3 / B 29

Golubenco, Gheorghe. Criminalistica: obiect, sistem, istorie / Gh. Golubenco; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: F.E.-P. “Tipogr. Centrala”, 2008. – 216p. – ISBN 978-9975-78-597-6

Manualul reflecta teoria privind obiectul de studiu al stiintei criminalistica, modelele conceptuale de criminalistica pe plan mondial, sarcinile si metodele, evolutia si problemele actuale ale sistemului, caracterul criminalisticii moderne si locul ei in sistemul stiintelor. Este destinat studentilor din domeniul criminalisticii si expertizei judiciare.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 343.98 G 68


7

Vrabie, Lidia, Vulpe, Ana. Dictionar de paronime / Lidia Vrabie, Ana Vulpe. – Ch.: Inst. De Filologie, 2008 (Tipogr. “Elan Poligraf” SRL). – 252 p. – ISBN 978-9975-9582-1-9

Dictionarul de fata atrage atentia cititorului asupra bogatiei de paronime in limba romana si de a-i raspunde imediat dorintei lui de informare privind forma corecta si sensul precis al cuvintelor paronimice.

Localizare: Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 811.135.1 V 93


La Francopolyphonie: les valeurs de la francophonie = Francopolifonia: valorile francofoniei: colocviu intern., Chisinau, ULIM, 21-22 mart. 2008 / Univ. Libera Intern. din Moldova; coord. st.: Elena Prus, Ana Gutu; col. red.: Jean-Claude Gemar, …. – Ch., 2008. – 335 p. – ISBN 978-9975-920-61-2

Cuprins

Localizare Sala Polivalenta de Lectura Nr.3

Centrul de Informare si Documentare

Cota: 80/81:008 F 86


L’application du Processus de Bologne et la mise en ceuvre du LMD en Europe centrale et orientale. Enjeux et perspectives des reformes: presentation du seminaire / Agence Universitaire de la Francophonie, CONFRECO. – Ch., 28 fevrier – 1 mars 2008

Prezentul seminar se inscrie in sirul de activitati sustinute de Agentia Universitara Francofona in materie de guvernamant a reformelor legate de aplicarea Procesului de la Bologna si a plasarii lui in sistemul LMD (Licenta, Masterat, Doctorat). Obiectivul principal fiind aducerea claritatii a situatiei create descrisa in dispozitiile responsabililor universitari.

Localizare: Centrul de Informare si Documentare

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>