Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Seria Economie: Vol. 7 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coor. st.: Ana Gutu; red. resp.: Petru Rosca, — Ch.: ULIM,2008. – 354 p. — ISBN 978-9975-920-97-1.

Cuprins

CZU 33+378.4(478)(082)=135.1=111=161.1 U 56
Centru de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

 

Gorobievschi, Svetlana. Concepte manageriale privind calitatea vietii / Analele Universitătii Spiru Haret. Seria Economie: Anul 8, nr.8, Vol. III. – Bucuresti: Edit. Fundat. Romania de maine, 2008. – 8p.

Publicatia este un studiu metodologic care abordeaza  calitatea vietii. Autorul mentioneaza si caracterizeza mai multe modalitati de apreciere a nivelului de calitate a vietii,totodata  efectueaza un studiu de evaluare a calitatii vietii in Republica Moldova in comparatie cu alte tari ale lume.

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

History & Politics.Revista de Istorie si Politica: An I, Nr.1-2 / Univ. Libera din Moldova, Inst. de Istorie si Stiinte Politice; fondat.: Andrei Galben; red.sef: Gh. Postica, — Ch.: ULIM, 2008. – ISBN 1857-4076

Cuprins

Localizare: Colectia Periodice (SPL nr.2)
Centru de Informare si Documentare ULIM

Societatea si comunicarea in tranzactie / Inst. Mass Media, Univ. Libera Internationala din Moldova; coord.: Victor Moraru; col. red.: Victor Moraru (pres.),Alexandru Bohantov, Valentina Enachi [et al.]. – Ch.: ULIM, 2008. – 392 p. –(Seria „Starea Mass Media”). – ISBN 978-9975-934-58-9.

Cuprins

CZU  32.019.5:659.3(082)=135.1=161.1=111   S 65
Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Criminalistica in serviciul justitiei: constatari, tendinte si realizari: Materialele simpoz.intern. de criminalistica, 19-20 sept. 2008 / com. Intern. Mihail Gheorghita (pres.), Gheorghe Golubenco, Vasile Berchesan (et al.). – Ch.: ULIM,2009. – 269 p. – ISBN 978-9975-934-62-6.

Cuprins

CZU  343.9(082)=135.1=111=161.1   C 86
Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Cereteu, Igor. Comori bibliofile iesene in Basarabia (sec.XVII-XVIII) / Romanii in Europa medievala (intre Orientul Bizantin si Occidentul Latin). Studii in onoarea profesorului Victor Spinei; Vol. ingrijit : Dumitru Teicu, Ionel Candea, – Braila: Edit. Istros, 2008. – ISBN 978-973-1871-17-2.

Lucrarea  data este un studiu istoric consacrat inceputurilor artei tipografice in Moldova, activitatii unor personalitati marcante ale timpului, aparitiei unor valoroase opere de arta si impactul acestora asupra consolidarii constiintei de neam, pastrarii limbii romane printre romanii instrainati si raspindirii ideii originii comune a romanilor.

Centru de Informare şi Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>