Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM

 (bloc 1, etaj 6, Sala Polivalentă de Lectură nr.2)

Centrul de Informare al Uniunii Europene în cadrul ULIM (CIUE ULIM) (instituit la 17 mai 2013) este unul dintre compartimentele structurii organizaţionale universitare, plasat în subordinea administrativă a Rectorului ULIM, fiind instituit în structura Departamentului Informaţional Biblioteconomic. CIUE este deschis şi susţinut de către Uniunea Europeană.

Misiunea CIUE:

 • asigurarea/lărgirea accesului membrilor comunităţii universitare la informaţii economice, politice, sociologice, legislative şi la alte produse informaţionale ale activităţii Uniunii Europene şi politicii de dezvoltare europeană:  integrarea europeană pentru învăţământul universitar, formare şi educare, precum şi activitatea de cercetare
 • promovarea politicilor, instrumentelor, strategiilor şi activităţilor UE în scopul formării culturii informaţiei, a cunoaşterii şi facilitării procesului de europenizare/globalizare.

Servicii, activităţi:

 • accesul liber la resursele documentare ale CIUE
 • prezentări bibliografice, elaborări/difuzări de sinteze bibliografice
 • training-uri pe marginea utilizării bazelor de date şi altor instrumente informaţionale
 • trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul UE http://europa.eu
 • asistenţa informaţională la cerere
 • organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi a altor acţiuni publice şi promoţionale
 • ţinerea meniului „Centrul de Informare a Uniunii Europene în cadrul ULIM” pe pagina WEB DIB (link la pagina WEB ULIM)
 • elaborarea e- buletinului electronic “Intrări noi în CIUE”
 • activităţi ştiinţifico-informaţionale (reuniuni, prezentări şi lansări de publicaţii, lecţii publice, prezentări ale experţilor UE etc.) – în colaborare cu Centrul de Cooperare Internaţională
 • cooperări şi schimb de experienţă cu centrele similare din ţară şi străinătate.
 1. Parlamentul European
 2. Consiliul Uniuni Europene
 3. Comisia Europeană
 4. Curtea Europeană de Justiţie
 5. Curtea Europeană de Conturi
 6. Comitetul Economic şi Social European
 7. Ombudsmanul European
 8. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 9. Misiunea Republicii Moldova pe lângă UE
 10. Delegatia Uniunii Europene în Republica Moldova
 11. Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina
 12. Uniunea Europeană pentru Republica Moldova