Aplicarea Legii privind accesul la informatie : Raport de monitorizare / Centrul „Acces-info”. – Ch., 2007. – 200 p. – ISBN 978-9975-78-286-9.

Legea privind accesul la informatie  a fost adoptata in anul 2000, creand premise favorabile pentru realizarea dreptului constitutional al persoanei la informatie.
Existenta unei legi insa nu garanteaza nici pe departe implementarea ei in mod automat.
Tinand cont de practica acumulata deja in mai multe tari, Centrul „Acces-info” si-a propus desfasurarea unui proces de monitorizare pe parcursul anului 2006, cu dezbaterea rezultatelor prealabile in cadrul unor „mese rotunde”, discutiilor focalizante in grup, in decembrie 2006, ianuarie-februarie 2007, cu participarea reprezentantilor autoritatilor si institutiilor publice, organizatiilor nonguvernamentale si mass-media, in cadrul carora s-a discutat despre problemele cu care se confrunta actorii procesului de solicitare/furnizare a informatiei, despre carentele informarii active a publicului si despre caile de eficientizare a aplicarii Legii privind accesul la informatie.

CZU 342.72/.73=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Monitorizarea accesului la informatie : Aspecte metodice / Centrul „Acces-info”. – Ch., 2007. – 32 p. – ISBN 879-9955-78-555-6.

La elaborarea Instrumentului de monitorizare a accesului la informatie Open Society Justice Initiative a avut ca scop acordarea de suport organizatiilor societatii civile in promovarea accesului la informatie prin punerea la dispozitie a unei metode de apreciere a nivelului  de transparenta a institutiilor publice. Instrumentul de monitorizare este utilizat pentru crearea unui tablou clar si exact al accesului populatiei la informatie detinuta de autoritatile/institutiile publice si identificarea obstacolelor de acces la informatii. Acest instrument ofera posibilitatea de a monitoriza implementarea progresiva a legilor privind accesul la informatie.
Instrumentul de monitorizare poate fi utilizat la depistarea cauzelor de discriminare la eliberarea informatiei, de exemplu, minoritatilor sau grupurilor marginalizate.

CZU 342.732=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Ghid mass-media din Republica Moldova 2008 / Centrul Independent de Jurnalism. – Ch., 2008. – 412 p . – ISBN 978-9975-9899-9-5.

Editia a treia, revizuita, a Ghidului mass-media contine informatii despre 410 institutii mass-media din Republica Moldova. Ghidul isi propune sa devina un instrument de lucru pentru cei interesati de peisajul mediatic din tara.

CZU 659.3:070(478)(036)=135.1=111=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1


 

Lectii electorale la scoala democratiei din Republica Moldova = Уроки выборов в школе демократии Республики Молдова / Agentia de presa „Info-Prim Neo” Ch.: Universitas-Proca Il. 2008. – 368 p . – ISBN 978-9975-9541-1-2.

Prezenta lucrarea reprezinta o selectie de materiale publicistice, dar si de alte genuri, realizate de Agentia independenta de presa „Info-Prim Neo” in cadrul campaniei electorale pentru alegerile locale din Republica Moldova, desfasurata in primavara – vara anului 2007.
Formatul bilingv al culegerii urmareste extinderea maximala a arealului de promovare a scopului si obiectivelor proiectului, care isi propune sa contribuie la instruirea grupurilor-tinta in domeniul colectarii, sistematizarii si analizei informatiei necesare pentru facilitarea procesului de luare a deciziei in cadrul alegerilor, la dezvoltarea activismului cetatenesc al alegatorilor, la imbunatatirea calitatii guvernarii, inclusiv locale si, in ultima instanta, la incetatenirea traditiilor democratice in Republica Moldova.

CZU 324(478)(082)=135.1=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Obiectivele Bologna : Proces de implementare / Min. Educatiei si Tineretului din Moldova. – Ch., 2008. – 267 p . – ISBN 978-9975-46-020-0.

In carte sunt incluse o serie de documente referitoare la etapele de adoptare a obiectivelor Bologna, exemple de bune practici realizate in universitati din Uniunea Europeana, articole privind implementarea liniilor de actiune Bologna in institutiile  de invatamant superior din Moldova, precum si recomandari de imbunatatire a mecanismelor de asigurare a calitatii procesului didactic in genere si a obiectivelor  Bologna in special. Aceste materiale sunt destinate factorilor de decizie din sistemul de invatamant din Moldova, cadrelor didactice, studentilor si tuturor celor interesati de implementarea Procesului Bologna in Moldova.

CZU 378(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1


 

Taxe si impozite pentru intreprinderile mici si mijlocii. – Ch.: „Somersbi” SRL, 2008. – 72 p. – ISBN 978-9975-9961-2-9.

Aceasta brosura, editie speciala pentru anul 2008 este un instrument practic, creativ pentru utilizarea zilnica, care vine in ajutorul antreprenorilor, conducatorilor de intreprinderi mici si mijlocii, contabililor si celor ce nu sunt implicati in lumea afacerilor, dar doresc sa cunoasca obligatiile fata de stat si facilitatile fiscale existente.
Scopul prezentei lucrari este de a informa platitorii despre particularitatile impozitelor si taxelor, care se cer a fi achitate obligatoriu in bugetul de stat consolidat.
Brosura nu este o carte ci un instrument de lucru modern, conceput sa faca lumina in legislatia fiscala ce trebuie aplicata de catre contribuabili.

CZU 336.22:334=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1


 

Doltu, Constantin. Investitii straine directe si influenta lor asupra modernizarii economiei in tranzitie. – Ch.: Arc, 2008. – 184 p. –
ISBN 978-9975-61-460-3.

Aceasta lucrare are la originea sa nu doar rezultatele cercetarilor in domeniul investitiilor straine directe efectuate de autor timp de peste 10 ani, ci si experienta acumulata pe parcursul a mai bine de doua decenii in gestionarea si restructurarea unor intreprinderi mixte cu participarea capitalului strain.
Monografia poate fi de un real folos nu numia pentru specialistii care gestioneaza economia noastra si sunt responsabili de perfectionarea politicii investitionale in Republica Moldova, ci si pentru oamenii de afaceri si studentii de la diferite specialitati.

CZU 339.727.22:338.2=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1


 

Agachi, Alexei. Tara Moldovei si Tara Romaneasca sub ocupatia militara rusa (1806-1812) / Acad.de Stiinte a Rep. Moldova, Inst. de Istorie, Stat si Drept. – Ch.: Pontos, 2008. – 388 p. – ISBN 978-9975-72-087-8.

Scrisa cu talent si acribie, cu nelipsite accente critice (pe alocuri, polemice) fara a se indeparta de limbajul si spirtul academic, cu evidenta preocupare pentru aprofundarea analizei prin extinderea anchetei si cultivarea detaliilor subordonate ansamblului ideatic, in interesul restitutiei narative cat mai fidele a faptelor sau evenimentelor focalizate, al sporirii credibilitatii argumentelor si, implicit, al capacitatii de persuasiune, cartea se impune ca un reper valoric in cadrul extins al istoriografiei romanesti contemporane.

CZU 94(478+498)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

 

Marza, Eva. Pietre pentru zidirea romanitatii moderne : Vechile tiparituri blajene de la Muzeul National al Unirii din Alba Iulia (1747-1830) : Catalog / Eva Marza, Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea. – Alba Iulia: Ed. Haco International, 2007. – 120 p. – ISBN 973-7706-08-0.

Prezentul catalog include 91 exemplare de carte veche tiparita la Blaj, dintre care 72 sunt carti bisericesti, de amvon, strana, sau uz individual, al credinciosilor, la slujba, sau acasa, iar 19 sunt lucrari teologice, multe dintre lucrarile specificate jucand si rolul de manuale scolare, fiind folosite, la diferite niveluri, in procesul de invatamant din scolile Blajului si din alte scoli confesionale greco-catolice ale vremii.

CZU 019.9=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>