9 aprilie 2014, ora 15.00

Atelier profesional cu genericul

„PARADIGMA DESIGNULUI ÎN ACTIVITATEA BIBLIOTECONOMICĂ”

Susţinut de LIDIA KULIKOVSKI,
conferenţiar universitar, doctor, expert şi formator de talie internaţională

Locaţie: Sala de Lectură nr. 3 Filologie Romano-Germanică (bloc 3, etaj 4, ULIM, str. Vlaicu Pârcălab nr. 52)

Prezentarea Lidia Kulikovski

SECVENTE FOTO