1 DECEMBRIE 1918 – MAREA UNIRE A ROMÂNILOR

Şedinţa Athenaeum-ului „Universitaria”
1 decembrie 2014, ora 11.00
Sala Polivalentă de Lectură nr.2 (et. 6, bl.1)

Organizator: Facultatea Relaţii Internaţionale,
Politologie şi Jurnalism, Departamentul Informaţional Biblioteconomic

În program: intervenţii ale studenţilor şi cadrelor didactico-ştiinţifice,
expoziţie de publicaţii, prezentări de documente

 SECVENTE FOTO