LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR: SINTEZE PE MARGINEA
EXPOZIŢIEI „FABRICAT ÎN MOLDOVA”, 2013
Funcţionează în Cadrul Salonului
Scientia de la 18 aprilie-28 aprilie 2013
în Sala de Lectură Nr. 1

ORGANIZATORI: Sala de Lectură Nr. 1, Facultatea Ştiinţe Economice