Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale
Departamentul Informaţional Biblioteconomic

ISTORIA ŞI TEORIA RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE
Suport informaţional-documentar
în sprijinul studierii disciplinei

13 noiembrie 2013, ora 14.30
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2 (bloc 1, etaj 6)

În program:

  • expoziţie de publicaţii din colecţiile DIB, prezentări bibliografice
  • baze de date expertizate: căutarea şi utilizarea informaţiei
  • cum se elaborează, se prezintă şi se citează referinţele bibliografice