Master-class cu VIORICA LUPU, MA,
director adjunct al Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
a Universităţii Agrare de Stat din Moldova,
preşedinte al secţiunii de profil ABRM
„Procese tehnologice de bibliotecă”

11 aprilie 2013, joi, ora 14.00

Axe profesionale: Biblioteca ca sistem tehnologic: conceptualizare, sistem, funcţii, asigurare documentară. Experienţe reprezentative ale Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM. Optimizări strategice.

Spaţiu: Centrul de Informare şi Documentare ULIM (bloc 1, etaj 6)

SECVENTE FOTO