ULIM – 15 ani de ascensiune: supl. ed. de „VIP magazin”. – Ch.: IM „Nova Imprim”, 2007. – 80 p.

CZU: 378
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Miscoi, Gheorghe. Teoria probabilitatilor si Statistica matematica = Теория вероятностей и математическая статистика: curs de lectii / Acad. de stiinte a Moldovei, Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch., 2007. – 100 p. – ISBN 978-9975-9664-2-9.

Cursul are un rol deosebit pentru pregatirea specialistilor de profil economic. Materialul constituie un suport esential aplicativ pentru domeniul economic. Cursul mentionat este si un fundament stiintifico-metodologic pentru alte obiecte si domenii necesare procesului de instruire si cercetare economic, cum ar fi: Econometria, Teoria riscului, teoria asteptarii etc.
Lucrarea este destinata studentilor din institutiile de invatamant superior de profil economic si tehnic.

CZU: 519.2 (075.8) M 79
Sala de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Белоус, Иосиф. Экономическая теория и экономические доктрины=Economic theory and economic doctrines: курс лекций. – 2-е изд., доп. / Междунар. Независ. Ун-т Молдовыю . – К., 2007. – 295 р. – ISBN 978-9975-920-3-4-6.

Lucrarea prezinta suportul educational pentru disciplina, inclusa in curiiculum –ul universitar pentru studentii anului I ai tuturor facultatilor. Materialul este structurat in 3 compartimente: teorii economice (forme de gospodarire, relatii de proprietate, functiile pietei, ciclul economic), doctrine economice (prezentate in context cronologic), conceptii ale cresterii economice.

CZU: 330.1 B 43
Sala de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Margineanu, Ion. Cooperarea economica moldo-germana in contextul integrarii europene a Republicii Moldova: (realizari, strategii, perspective) / Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch.: Monograf, 2007. – 194 p. – ISBN 978-99975-9747-3-8.

Lucrarea prezinta un studiu al relatiilor economice moldo-germane, lucrarea abordeaza problema reglementarii activitatii agentilor economici, a reluarii relatiilor moldo-germane sub aspect economic, motivand stiintific necesitatea reconstructiei filosofiei economice a moldovenilor.

CZU: 339.92 M 37
Sala de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Margineanu, Ion. Verdict si optiuni in politica economica: Vol. 1 / Univ. Libera Intern. din Moldova, Inst. Relatiilor Moldo-Germane. – Ch., 2007. – 165 p. – ISBN 978-9975-934-30-5.

Lucrarea are un caracter de sinteza, reliefand trei teme: verdict ori problema; contururi economice ale relatiilor moldo-germane; optiuni economico-politice.

CZU: 338.2 M 37
Sala de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Asevschi, Valentin. Ecologie si Protectia mediului cu elemente de lucrari practice in laborator si pe teren : (suport didactic) / Valentin Asevschi, Tatiana Dudnicenco, Dumitru Roscovan; Univ. Libera Intern. din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. – Ch., 2007. – 399 p. – ISBN 978-9975-920-30-8.

In lucrare sunt expuse bazele teoretice, practice si metodice ale cursului „Ecologie si Protectia Mediului”, imbinand armonios cunostintele ecologice fundamentale cu aspectele actuale ale poluarii, metodele si tehnicile de diminuare a poluarii, ale cadrului legislativ.
Lucrarea este destinata studentilor, precum si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de la specialitatile ecologie, protectia mediului, biologie, medicina, silvicultura si altele.

CZU: 502/504(075.8) A 86
Sala de Lectura nr. 1
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Гуцуляк, Виктор. Административное право Республики Молдова: учеб. для юрид. вузов и фак. / Акад. Публ. Упр. при Президенте Респ. Молдова, Междунар. Независ. Ун-т Молдовы. – К., 2007. – 464 р. – ISBN 978-9975-9779-5-1.

Manualul este elaborat in functie de prevederile programului cursului „Drept administrativ”, materialul bazandu-se pe cadrul de reglementare in vigoare la 1 martie 2007. Autorul a tinut cont de schimbarile intervenite in ultimii ani in teoria dreptului administrativ, in sistemul de administratie publica si in cadrul legislativ de profil.
Fiind destinat studentilor, doctoranzilor si cadrelor didactice, manualul este un instrument util si pentru angajatii institutiilor de administratie publica centrala si locala.

CZU: 342.9 G 98
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Borziac, Ilie. Culture et societes pendant le paleolithique superieur a travers l espace Carpato-Dniestreen / Ilie Borziac, Vasile Chirica, Madalin-Cornel Valeanu; Acad. Roumaine. – Iasi: Ed. Pim, 2006. – 440 p. – ISBN 978-973-716-495-7 ISBN 973-716-495-4. >

CZU: 902/903 B 70
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

La Francopolyphonie: langues et identites = Francopolifonia: limbi si identitati: colocviu intern., Chisinau, ULIM, 23-24 mart. 2007 / Univ. Libera Intern. din Moldova; dir. ed.: Ana Gutu; coord. st.: Elena Prus, Piere Morel. – Ch., 2007. – 238 p. – ISBN 978-9975-934-37-4.

CZU: 811.133.1
Sala de Lectura nr. 3 Filologie Romano-Germanica, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Analele Universitatii Libere Internationale din Moldova. Seria: Filologie. – Anul 2006. Vol. 4 / dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Ana Gutu, Elena Prus. – Ch., 2007. – 250 p. – (15 ani de ascensiune). — ISBN 978-9975-920-44-5.

CZU: 80/81
Sala de Lectura nr. 3 Filologie Romano-Germanica
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Lecturi filologice / Univ. Libera Int. din Moldova, Inst. de cercetari Filologice si Interculturale; dir. publ.: A. Galben; red.-sef: A. Gutu. – 2006. – Nr 4. – 161 p. – ISSN 1857-095X

Sala de Lectura nr. 3 Filologie Romano-Germanica
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Cuprins

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>