Cociug, Victoria. Gestiunea riscurilor bancare : Curs univ. / Victoria Cociug, Liliana Cinic ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 214 p. – ISBN 978-9975-75-396-8.

Lucrarea este structurata pe capitole in conformitate cu programul de studiu si contine o parte teoretica si una aplicativa, cea din urma fiind bazata pe studii de caz, enunturi propuse spre rezolvare si teste. Pentru unele capitole sunt aduse in boxele situate la finalul lor materiale interesante, care au o tangenta directa cu cele studiate, dar care nu si-au gasit locul in partea teoretica.
Gestiunea riscurilor bancare este destinata studentilor de la Facultatea Finante, dar si tuturor celor ce manifesta un interes deosebit fata de specificul activitatii bancare, constituie un material de studiu util.

CZU 336.7(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Petrovici, Sergiu. Marketing : Curs univ. / Sergiu Petrovici, Svetlana Musuc, Vasile Golovco ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 288 p. – ISBN 978-9975-75-374-6.

curs universitar trateaza aspectele de baza ale teoriei si practicii marketingului, pornind de la studierea fundamentelor marketingului si finalizand cu procesul decizional in marketing. Lucrarea are scopul de a imbogati literatura de marketing autohtona prin scoaterea in evidenta a noutatilor pe plan teoretic si practic.
Lucrarea este structurata in cinci compartimente: fundamentele marketingului, mediul de marketing, cercetari de marketing, politici de marketing, conducerea activitatii de marketing, ce sintetizeaza principalele 22 de teme de insusire a disciplinei merketing cu referire speciala la programul de studii orientat spre instruirea unui public larg de studenti din institutiile superioare de invatamant si facultati cu profil economic.

CZU [339.138+658.8](075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Oprean, Camelia. Tendinte actuale in managementul capitalurilor organizatiilor moderne. – Ch. : Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2008. – 276 P. – ISBN 978-9975-75-408-8.

Lucrarea a fost gandita si realizata sa exprime mutatiile concrete previzibile in organizatiile moderne, si implicatiile lor in managementul formarii si utilizarii capitalurilor.
Ulitima parte a lucrarii cuprinde activitatea de cercetare desfasurata, in scopul fundamentarii, din punct de vedere practic, a anumitor aspecte abordate, din punct de vedere teoretico – metodologic, in cuprinsul lucrarii. Astfel, lucrarea este o cercetare stiintifica selectiva privind implicatiile economiei, organizatiei si managementul bazat pe cunostinte asupra managementului capitalurilor firmei.

CZU 658.1:005=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Moldovanu, Gheorghe. Politica si planificare lingvistica : de la teorie la practica (in baza materialului din Rep. Moldova si din alte state). – Ch. : ASEM, 2007. – 372 p. – ISBN 978-9975-75-367-8.

Cercetarea de fata aduce in discutie un subiect pe cat de actual si controversat, pe atat de delicat si sensibil – politica si planificarea lingvistica.
Monografia de fata este o lucrare de larga adresabilitate, vizand cercuri diverse de persoane dornice sa cunoasca modul in care politica si planificarea lingvistica le poate fi utila in situatii si scopuri concrete.
Desi lucrarea este destinata, in primul rand, specialistilor si factorilor de decizie implicati in activitatea cotidiana de politica si planificare lingvistica, ea se adreseaza, in egala masura, studentilor, profesorilor si, in general, tuturor celor care sunt interesati sa elucideze unele fatete mai putin cunoscute privind functionarea limbilor in societate.

CZU 81’272+342.725=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 3

Doltu, Constantin. Investitiile straine directe si influenta lor asupra modernizarii economiei in tranzitie. – Ch. : Arc, 2008. – 184 p. –
ISBN 978-9975-61-460-3.

Monografia are la originea sa nu doar rezultatele cercetarilor in domeniul investitiilor straine directe efectuate de autor timp de peste 10 ani, ci si experienta acumulata pe parcursul a mai bine de doua decenii in gestionarea si restructurarea unor intreprinderi industriale autohtone, precum si in crearea mai multor intreprinderi mixte cu participarea capitalului strain.
Lucrarea va fi de un real folos nu numai pentru specialistii care gestioneaza economia noastra si sunt responsabili de perfectionarea politicii investitionale in Republica Moldova, ci si pentru oamenii de afaceri si studentii de la diferite specialitati.

CZU 339.727.22:338.2(075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Neagu, Niculae. Dreptul la libera circulatie a persoanelor in spatiul Uniunii Europene : Dimensiuni juridice si administrative / Niculae Neagu, Nicolae Popescu. – Bucuresti : BREN, 2008. – 300 p. – ISBN 978-973-648-774-3.

Lucrarea se remarca prin rigurozitatea stiintifica a analizei institutiilor juridice conexe liberei circulatii a persoanelor, prin claritate, profunzime si prin oportunitatea abordarii doctrinare, prin observatiile pertinente si prin solutiile propuse pentru corijarea cadrului legislativ normativ, respectiv practica in domeniu a instantelor nationale.
Cercetarea care insereaza o bogata practica judiciara si toate noutatile legislative comunitare si interne, va fi de un real folos pentru studentii facultatilor de drept, stiinte economice, politice si europene, dar si practicienilor demeniului, precum si tuturor celor care doresc sa-si dezvolte si sa-si aprofundeze cunostintele in domeniul dreptului comunitar.

CZU 341=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Borcoman, Raisa. Corespondenta economica si juridica / Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2007. – 424 p. –
ISBN 978-9975-75-238-1

Lucrarea este un manual pentru studentii de la institutiile de invatamant de profil economic, avand si rolul unui ghid de corespondenta pentru toti cei incadrati in relatiile de afaceri. Manualul este binevenit si pentru persoanele care isi desfasoara acxtivitatea in administratia publica sau in unitatile economice si care trebuie sa cunoasca principiile, regulile, modelele si formele de organizare a lucrarilor de secretariat. Monografia insereaza si o orietare generala in conduita firmelor si a intreprinderilor in relatiile cu partenerii si clientii. Pentru cititorii din Republica Moldova, safaturile propuse vor fi, eventual, la fel de utile ca si tehnica redactarii corespondentei propriu-zise.

CZU 005.912:[33+34](075.8)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Cobzari, Ludmila. Aspecte privind stabilitatea sistemului bancar : Monogr. / Ludmila Cobzari, Mariana Cucu ; Acad. de Studii Econ. din Moldova. – Ch. : ASEM, 2008. – 226 p. –
ISBN 978-9975-75-398-2.

Lucrarea abordeaza aspectele stabilizarii activitatii bancare, insereaza analiza stabilitatii sistemului bancar al Republicii Moldova si abordeaza directiile de baza privind stabilizarea sistemului bancar autohton si mentinerea sigurantei acestuia in conditiile integrarii in structurile europene.

CZU 336.71(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 1

Шишкан, Надежда. Новая экономика и современные особенности рынка : методолог. аспект / Надежда Шишкан, Александр Косс ; Молд. Экон. Акад. – Кишинэу : МЭА, 2008. – 176 с. –
ISBN 978-9975-75-404-0.

Monografia la baza o tema actuala, care are o baza teoretica si practica de o mare importanta in domeniul economic. In ea sunt abordate teme actuale din economie: directiile de baza ale noii economii, problemele pietii globale si nationale. La fel se propun si unele solutii pentru rezolvarea acestor probleme. Lucrarea este adresata lucratorilor din domeniu, profesorilor, studentilor si tuturor celor interesati de tema abordata in lucrare.

CZU 338.242(478)(075)=161.1
Sala Polivalenta de Lectura nr.

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>