Gorobievschi, Svetlana. Cum sa reusim in afaceri?: Ghid practico-didactic, pentru tineretul studios si intreprinzatorii incepatori/ S. Gorobievschi; Univ. Libera Intern. din Moldova, Centrul Colaborare si Parteneriat. – Ch.: Pontos, 2008. – 136 p. – ISBN 978-9975-72-130-1

Ghidul prezinta un set de instrumente manageriale de initiere a afacerilor proprii si este destinat tinerilor specialisti, persoanelor disponibilizate, care vor sa-si initieze o afacere si au nevoie de cunoasterea formulei succesului in afaceri. El contribuie la insusirea algoritmului optimal de parcurgere a primilor pasi in initierea afacerilor.

CZU: 334.012     G 72
Sala de Lectura Nr.1

Gribincea, Alexandru. Rolul corporatiilor transnationale in procesele de integrare economica: [Monogr.] / A. Gribincea, S. Gorobievschi, F. Iordache; Univ. Libera Intern. din Moldova. – Ch., 2008. – 203 p. – ISBN 978-9975-9764-1-1

Monografia este consacrata cercetarii consecintelor socio-economice ale relatiilor economice internationale in conditiile extinderii corporatiilor transnationale, procesului de integrare a tarilor in economia mondiala si Uniunea Europeana, studierea atragerii ISD si influenta lor asupra gradului de internationalizare a economiei nationale. Poate fi consultata de specialisti si studenti, masteranzi, doctoranzi din domeniul economiei mondiale, relatiilor economice internationale si din alte domenii adiacente.

CZU: 339.92     G 81
Sala de Lectura Nr.1

 

Sofronie, S. Le francais pour les etudiants en economie/ S. Sofronie, A. Mirauta, A. Donici; Univ. Libre Intern. de la Rep. de Moldova. Dep. des Sciences Econ. Chaire Langues Modernes Appliquees en Econ. et Droit.  – Ch.: ULIM, 2006. – 159 p. – ISBN 978-9975-101-00-4

Publicatia este un suport didactic destinat studierii limbii franceze pentru studentii facultatii economie. Continutul se axeaza pe principalele aspecte ale limbii franceze : alfabetul, fonetica, lectura si traducerea textelor, etc.

CZU : 811.133.1     S 66
Sala de lectura Nr.3
Centrul de Informare si Documentare

Dimensiuni manageriale in activitatea institutiei info-bibliotecare : concepte, experiente, orientari : materialele conf. St. Intern., 17 oct. 2007, Chisinau / dir. publ.: A. Galben; coord. St.: M. Sleahtitchi; red.: L. Corghenci, H. Anghelescu. – Ch.: ULIM, 2008. – 94 p. – ISBN 978-9975-934-40-4

Continutul articolelor conchid atuul prezentei lucrari: reunirea intr-o abordare coerenta a unei parti apreciabile dintre problemele managementului institutiei info-bibliotecare, orientate in sprijinul initierii, gestionarii si finalizarii schimbarilor. Materialele, inserate in lucrare, sunt destinate managerilor superiori si functionali, bibliotecarilor, fondatorilor si decidentilor privind activitatea institutiei info-bibliotecare.

CZU : 02
Centrul de Informare si Documentare

Secolul XXI – secolul comunicarii : aspecte etico-morale : materialele conf. St.-practica “Secolul XXI – secolul comunicarii: aspecte etico-morale”, 29 noiemb. 2007, Chisinau / Departamentul Inf. Biblioteconomic, ULIM. – Ch. : UASM, 2008. – 86 p. – ISBN 978-9975-64-135-7

Prezenta lucrare, inserand textele comunicarilor prezentate in cadrul conferintei, imbina organic elementele unui suport didactic, a unui volum de cercetare stiinfica in domeniul comunicarii, precum si a unui material de caracter promotional asupra experientelor representative. Grupul-tinta sunt managerii institutiilor bibliotecare, fondatorii acestora, in mod deosebit personalul, implicat nemijlocit in procesul de interactiune.

CZU : 027
Centrul de Informare si Documentare


Ghimpu, Natalia. Zinaida Radu : La portile intelepciunii : Studium in honoris / N. Ghimpu, S. Carlan ; ed. ingrijita de Z. Sochirca ; red. St. : L. Corghenci ; red. Bibliogr. V. Chitoroaga; red. Computerizata: V. Ghetu, L. Beselea; Univ. Libera Intern. Din Moldova, Departamentul Inf. Biblioteconomic. – Ch. : ULIM, 2008. – 90 p. – ISBN 978-9975-934-41-1. (colectia „Universitaria”; Fascicula a 34-a).

Lucrarea, determinata de caracterul sau bibliografic, insereaza studii de autor, articole semnate de personalitati din domeniul filologiei franceze, curriculum vitae, lista publicatiilor dnei Zinaida Radu si un indice de nume. Este destinata profesorilor si studentilor, managerilor universitari, colaboratorilor institutiilor stiintifice de profil, specialistilor in domeniu.

CZU: 016
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2
Centrul de Informare si Documentare


Stati, Gabriel. Comertul mondial cu produse petroliere : autoreferat la teza de doctor in economie : specialitatea : 08.00.14 – Economie mondiala ; relatii economice internationale / cond. st. : B. Chistruga. – Ch. : USM, 2008. – 27 p.

Autoreferatul tezei de doctor in economie “Comertul mondial cu produse petroliere” face o trecere in revista a problemelor cu care se confrunta economia mondiala in domeniul energetic, indeosebi, comertul international cu produse petroliere, nivelul productiei, a cererii si ofertei agregate la aceste produse, dinamica preturilor si nivelul consumului lor.

CZU : 339.5 : 622.323     S 79
Centrul de Informare si Documentare


Ciungu, Petre. Managementul aderarii procesului educational preuniversitar al Romaniei la exigentele uniunii europene : autoreferat al tezei de doctor in economie : specialitatea : 08.00.05 – Economie si management (in procesul educational) / cond. st. : N. Tau. – Ch. : USM, 2008. – 31 p.

Brosura, rezumat al tezei de doctor, scoate in evidenta unele aspecte ce au in vedere faptul ca Romania a apartinut grupului de tari care pana acum au fost marginalizate pentru ca trecerea la managementul bazat pe cunostinte s-a facut prea lent si cu multe dificultati.

CZU: 373:005     C 55
Centrul de Informare si Documentare


Stegaroiu, Valentin. Asigurarile sociale din Romania in contextul integrarii in structurile europene: autoreferat al tezei de doctor in economie: specialitatea: 08.00.14 – Economie mondiala; relatii economice internationale / cond. st.: N. Tau. – Ch.: USM, 2008. – 26 p.

Lucrarea, supliment al tezei de doctor in economie, reflecta continutul succint al acesteia: caracteristica generala a tezei; tezele fundamentale ale lucrarii (Asigurari sociale: concepte, Problema perfectionarii schemelor de asigurari sociale); concluziile si propunerile autorului. Rezultatele cercetarilor efectuate in lucrare pot fi folosite pentru perfectionarea legislatiei Romaniei referitoare la dezvoltarea asigurarilor sociale, precum si la dezvoltarea sistemului de protectie sociala, cu precadere cel de pensii.

CZU: 364.3     S 82
Centrul de Informare si Documentare