În contextul marcării Zilei ONU, la 24 octombrie curent, s-a aflat în vizită la ULIM ex-oficialul de rang înalt al ONU, Antonio Vigilante, care a susținut o prelegere publică cu tematica: ”Situația dezvoltării umane în lume și în Moldova”, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele înregistrate de ONU în mai multe sectoare.

Astfel, oaspetele a remarcat că RM pierde peste 10% din dezvoltarea sa umană din cauza inegalităților actuale și  țara noastră ocupă locul 112 din 189 de țări și teritorii, conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) care măsoară realizările naționale în domeniul sănătății, educației și veniturilor. ”Trăim într-o lume de inegalități, unele state sunt totul, iar altele rămân cu mult în urmă. Lacunele dintre țările înalt dezvoltate și cele slab dezvoltate se micșorează treptat. Sărăcia s-a redus în jumătate în ultimii 15 ani și eliminarea acestei probleme este posibilă în orice țară, în deosebi în RM, care are premise în domeniul educației și al sănătății”, a declarat Antonio Vigilante. De asemenea, a fost menționat și faptul că nivelul de ocupare a forței de muncă constituie doar 40% în RM, migrația fiind principalul factor care afectează acest indicator, iar numărul tinerilor care nu sunt angajați în câmpul muncii și nici nu învață este de 28%, mai mult decât în Ucraina sau România. Totuși, valoarea IDU al Moldovei pentru anul 2017 este de 0,700, plasând țara în categoria de dezvoltare umană înaltă și a obținut un rezultat bun referitor la emisia de CO2. În cadrul prelegerii studenții au avut ocazia să adreseze întrebări prin care au fost abordate diverse subiecte, precum: inegalitatea de gen, violența în familie, schimbările climatice, educația de calitate, sănătate și stare de bine, progresele și tendințele RM.

În contextul vizitei întreprinse, oficialul a avut și o întrevedere cu reprezentanții ULIM — Valentina Ciumacenco, directorul Centrului de Cooperarea Internațională, conf. univ. dr. Ludmila Coadă, directorul Școlii Doctorale în Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării și Irina Botnaru, directorul Departamentului Informațional Biblioteconomic. Întrevederea a facilitat examinarea oportunităților de internaționalizare academică și valorificarea relațiilor existente cu PNUD în Moldova și alte agenții ONU, prin intermediul Centrului de Informare ONU din cadrul ULIM.

Republica Moldova a aderat la ONU în anul 1992, iar Centrul de Informare al ONU în cadrul ULIM a fost instituit la 26 februarie 2016, cu sprijinul Misiunii  Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova. Scopul ONU este să menţină pacea la nivel internațional, să dezvolte relaţii de prietenie dintre popoare, precum și să asigure condiţii de trai mai bune pentru cei săraci şi să promoveze respectarea drepturilor şi libertăţilor omului.  În prezent, ONU  are 193 de ţări-membre.

 Serviciul de Presă, ULIM

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank