Donatie oferita de Gerhard Ohrband,
vicerector pentru Cooperare Internationala, ULIM.