20.11.2008

Calendar National… / Valeria Matvei, Maria Svet; col. red.: Petru Soltan, …; Bibl. Nat. a Rep. Moldova. – Ch.: BNRM, 2008. – 468 p. – ISBN 978-9975-9580-9-7

Reflecta Decenii, Ani, Aniversari, Luni, Saptamani, sarbatori traditionale, nationale, zile internationale (mondiale), comemorative si profesionale ale anului 2008.

Centrul de Informare si Documentare

Cantemir, Dimitrie. Istoria ieroglifica: Opere / ed. ingrijita si studiu introductiv: P.P. Panaitescu, I. Verdes
Vol. I – Bucuresti: Editura pentru literatura, 1965. – 267 p.
Vol. II – Bucuresti: Editura pentru literatura, 1965. – 495 p.

Operele  oglindesc atitudinea lui Cantemir, potrivnica statului nobiliar si marii boierimi exploatatoare, asupritoare a taranimii si a tarii in general. Pe primul plan apar persoanele cu patimile lor, intrigile dintre clicile boieresti, coruptia unor demnitari. Deci, Istoria ieroglifica se inrudeste cu pamfletul politic, cerceteaza terminologia filosofica, introduce o serie de povestiri cu caracter moralizator, prezinta conceptia sa teologica si crestina despre lume etc.

CZU: 821.135.1             C  19

Ureche, Grigore. Letopisetul Tarii Moldovei / Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce. Descrierea Moldovei / Dimitrie Cantemir; Min. Educatiei si Tineretului al Rep. Moldova. – Ch.: Cartea Moldovei, 2007. – 272 p. – ISBN 978-9975-60-081-1

Elaborata in baza unor documente inedite referitoare la viata, activitatea si opera cronicarilor moldoveni, lucrarea de fata elucideaza evolutia cunoasterii istoriei  tarii noastre: de la „descrierea anilor si a evenimentelor”, pana la opera distinsului carturar si om politic Dimitrie Cantemir – Descrierea Moldovei, considerata, pe buna dreptate, a fi primul studiu istoric asupra trecutului tarii noastre, scris in baza rigorilor stiintifice ale timpului.

CZU: 821.135.1     U 75
Centrul de Informare si Documentare

Eliade, Mircea. The romanians: a concise history. – Bucharest: „Roza Vinturilor” Publishing House, 1992. – 62 p. – ISBN 973-9003-23-0

Prezenta lucrare este versiunea engleza a volumului Los Rumanos („Romanii”). Reflecta istoria si cultura romanilor; descrie conducerile si conducatorii principatelor romane, inclusiv se mentioneaza numelui lui Dimitrie Cantemir, fiind una din personalitatile ilustre ale epocii.

CZU: 94 (135.1)      E  38
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Tvircun, Victor. Vitralii = Витражи. Ch.: Univers Pedagogic, 2006. – 276 p. – ISBN 978-9975-48-004-8

Cartea de fata cuprinde: Дмитрии Кантемир, краткое жизнеописание; Dimitrie Cantemir in the History and Culture of the Ottoman Empire; Dimitrii Kantemir – Ansiklopedist, Mutefekkir, Maarifci. 330. Dogum Gunune munasebetiyle.

CZU:  94(478)    T 97
Centrul de Informare si Documentare

Кантемир, Дмитрии. Избранные философские произведения. – Кишинев: Cartea Moldovei, 2003. – 360 p. – ISBN 9975-60-124-3

Lucrarea include traducerea in limba rusa a primelor lucrari filosofice ale lui Dimitrie Cantemir: „Imaginea tainica a stiintei sacrosante– „Неописуемый образ Священной науки” , „Curs de logica generala prescurtat” – „Краткая всеобщая логика”  si reeditarea tratatului filosofic  „Cercetarea naturala a mornarhiilor” – „Естественное толкование монархии”.

CZU: 1   C  19
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2