Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM

Organizatori: Departamentul  Informaţional  Biblioteconomic

Parteneri: Facultatea Științe Sociale și ale Educației; Relații Internațioanle, Științe Politice și Jurnalism; Litere; Drept; Ştiinţe Economice; Biomedicină şi Ecologie; Informatică, Inginerie și Design.

Termen: Ediţia a 13-a, anul 2021, a Salonului  „Scientia” va fi organizată în perioada 3 martie – 30 aprilie 2021.

Scop:

  • cumularea  şi  prezentarea  tuturor genurilor şi  categoriilor de publicaţii, semnate  de  către universitari, editate pe parcursul anului2019-2020;
  • prezentarea  şi  promovarea rezultatelor  procesului  de  investigare, efectuat  de  către structurile ştiinţifice universitare şi individual;
  • analize comparate ale rezultatelor cercetării universitarilor;
  • contabilizarea info-metrică a publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice;
  • asigurarea accesului pentru vizualizare şi documentare asupra publicaţiilor;
  •  încurajarea cunoaşterii şi stimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetare;
  • augmentarea   funcţiei   patrimoniale  a  bibliotecii   universitare  (analiza   prezenţei   publicaţiilor instituţionale şi de autor, editate sub egida ULIM,  în colecţii;
  • completarea catalogului respectiv cu datele de identificare a documentelor lipsă etc.).

Grup-ţintă: Salonul este destinat  cadrelor  universitare, studenţilor, structurilor din cadrul ULIM  precum şi  tuturor celor interesaţi de a lua act de patrimoniul documentar ştiinţific ULIM.

Criterii cronologice şi logistice de prezentare a publicaţiilor: În cadrul Salonului vor fi expuse toate publicaţiile universitarilor, editate pe parcursul anului 2019 – mai 2020.

La Salon vor fi prezentate diverse genuri şi tipuri de publicaţii (cărţi, articole, materiale grafice, manuale şi monografii, lucrări  didactice,  materiale promoţionale etc.). Publicaţiile vor fi selectate indiferent de conţinutul şi limba prezentării acestora. În cazul lipsei acestora (lipsă în colecţiile DIB, imposibilitatea autorului de a prezenta exemplarul concret) – vor fi prezentate copii ale foilor de titlu, informaţii bibliografice asupra publicaţiilor.

Forme şi metode de funcţionarea Salonului: Forma principală de funcţionarea Salonului – expoziţii de  documente. În cadrul Salonului vor fi organizate:  lansări  ale publicaţiilor cadrelor didactico-ştiinţifice, prezentări ale bazelor de date, lecţii publice, ateliere profesionale pentru cercetători şi redactori ai revistelor ştiinţifice, prezentări bibliografice, prezentări panoramice, consultaţii privind prezentarea referinţelor bibliografice, ISBN şi ISSN, DOI.

Impact. Finalităţi: Salonul „Scientia” este o pârghie eficientă de promovarea rezultatelor  activităţii de cercetare. Salonul va impulsiona cunoaşterea/lectura publicaţiilor, semnate de către universitari, utilizarea acestora în procesul educaţional. Salonul va contribui la completarea colecţiei DIB „Publicaţii ale cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM”. În cadrul Salonului vor fi efectuate desemnări: ale standurilor institutelor/facultăţilor,  cel mai reprezentativ donator de publicaţii pentru DIB, cei mai activi donatori şi utilizatori etc. 

Discutat şi aprobat de Către Consiliul Coordonator DIB.