📢 D!B Talks- Prezentarea Revistei Ştiinţifice Instituţionale — INTERTEXT

Invitaţi speciali Dna Elena PRUS, dr. hab. prof. univ., director publicație, și Dnul Victor UNTILĂ, dr., conf. univ., redactor-şef.
Revista INTERTEXT figurează în bazele de date Global Impact Factor (GIF), DRJI, EBSCO, Central and Eastern European Online Library. Publicația apare, deschis cu anul 2007, bianual, fiind structurată pe următoarele paliere: salonul invitaților, lingvistică și didactică, literatură și intercultural, terminologie și traductologie, institu- tion cerinturată.