📃 Pentru comunitatea academică era digitală oferă o varietate de oportunități privind diseminarea electronică a rezultatelor cercetării, dintre acestea fiind Accesul Deschis.
🌐 Evenimentul global » Săptămâna Internațională a Accesului Deschis» (Open Access Week), desfășurat în perioada 25-31octombrie curent, a ajuns în acest an la a 14-a ediţie cu tema:
“ It matters How We Open Knoledge: Building Structural Equality” — «Contează modul în care deschidem cunoașterea: construirea echității structurale».

❗️În acest context, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM a organizat un program de activități care găzduiesc și sprijină cercetarea științifică, și promovarea accesului deschis la informație pentru toți.
📌 Prin activitățile desfășurate se numără:
✅ Prezentarea Revistei Ştiinţifice Instituţionale INTERTEXT, o revistă care figurează în bazele de date Global Impact Factor (GIF), DRJI, EBSCO, Central and Eastern European Online Library, unde invitaţi speciali au fost Dna Elena PRUS, dr. hab. prof. univ., derector publicație, şi Dnul Victor UNTILĂ, dr., conf. univ., readctor+șef.
Publicația apare, începând cu anul 2007, bianual, fiind structurată pe următoarele paliere: salonul invitaţilor, lingvistică şi didactică, literatură şi interculturalitate, terminologie și traductologie, profile instituţionale, evenimente şi recenzii, ce reprezintă direcțiile de cercetare ale ICFI.
✅ Și pentru că CONTEAZĂ MODUL ÎN CARE DESCHIDEM CUNOAȘTEREA, DIB a organizat o sesiune LIVE cu participarea Dlui Alexandru BOSTAN, secretar de redacție al revistei științifice instituționale ”Studii Juridice Universitare”, abordând teme cu privire la istoricul revistei Studii Juridice Universitare, beneficiile Accesului Deschis şi îndemânarea de a folosi posibilitatea acestuia, nu în ultimul rând, despre necesitatea de a trece la noi formate pentru a putea accesa mai rapid informaţiile.
✅ DIB s-a asigurat de prezentarea resurselor electronice și consultarea continuă a comunității academice cu privire la baze de date în Acces Deschis.
‼ Cadrele didactice se pot adresa permanent la DIB pentru asistență în vederea creării şi gestionării profilurilor cercetătorilor în ORCiD şi Google Scholar.
#OAweek include o avalanșă de beneficii, o oportunitate importantă de a stimula noi conversații, de a crea legături între comunități care pot încuraja proiectarea colaborativă și pot propulsa progresul înainte pentru a crea un cadru mai echitabil pentru descoperirea cunoștințelor.