Seminar informativ cu tema „Accesul la informația științifică: baze de date, motoare de căutare, reviste on-line”.

4 aprilie 2017,ora  11:00

Locație: Sala Polovalentă de Lectură nr. 2 et. 6

Organizatori: Facultatea de Litere, în colaborare cu Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

Din program: Vor fi prezentate un set de resurse științifice, disponibile în acces liber și bazele de date la care este abonată Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.

Prezintă:  Ghenadie Râbacov – șef catedră  și Cerneauscaite Irina – director DIB ULIM