Codex ULIM / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coord: Ana Gutu, Victor Moraru. — Ch.: ULIM, 2005. — 167 p. — ISBN 9975-934-70-6

Culegerea insereaza acte, documente si Carta Universitatii Libere Internationale din Moldova, racordate la politica administratiei publice din tara si a organismelor internationale, vizand incadrarea in procesul de europenizare. Codex-ul este destinat studentilor si cadrelor didactice, familiarizandu-i cu informatii utile privind planul de invatamant, structura anului de studii, principiile activitatii stiintifice universitare, creditarea disciplinelor, relatiile student — profesor etc.
CZU 378.4(478

Symposia Professorum: materialele sesiunii st. din 8-9 oct. 2004 / Univ. Libera Int. din Moldova; dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Victor Moraru; red. resp.: Alexandru Gribincea. Ch.: ULIM, 2005.
Seria Economie. — 2005. — 198 р. — ISBN 9975-943-53-6

CZU [33+378.4](478)(082)=00

Tatiana Podoliuc: biobibliogr. / Univ. Libera Int. din Moldova; ed. ingr. De Z. Sochirca; alcat.: N. Ghimpu, N. Sotchi. — Ch.: ULIM, 2005. — 21 p. — ISBN 9975-934-69-2

Lucrarea face parte din colectia de biobibliografii «Universitaria» (fascicula a XIX-a), fiind prilejuita de implinirea a 60 de ani de la nasterea profesorului universitar, doctor conferentiar, sef catedra Limba Engleza a Departamentului Limbi Straine ULIM.
Scopul biobibliografiei: a sintetiza, a clasifica si a promova patrimoniul documentar stiintific si didactic, apartinand dnei T. Podoliuc.
CZU 016:[811.111+929]=135.1

Gutu, Ana. Exegeze et traduction litteraire: methode de formation en traduction litteriare (francais-roumain, roumain-francais) / Univ. Libera Int. din Moldova. — Ch.: Sirius, 2005. — 272 p. — ISBN 9975-9791-4-9300

Lucrarea constituie o tentativa judicioasa de a propune metode concrete de instruire in domeniul traducerii literare in cadrul unei scoli de traducere. Fiind recomandata pentru publicare de catre Senatul ULIM, lucrarea il are in calitate de recenzent pe dl Jean-Rene Ladmiral, profesor universitar, Universitatea Nanterre Paris-X, Institutul Superior de Interpretare si Traducere, Universitatea Catolica din Paris, Franta.

Borziac, Ilie. Gisements du paleolothique inferieur et moyen entre le Dnestr et la Tissa / Vasile Chirica, Ilie Borziac. — Iasi: ed. Helios, 2005. — 385 p. — ISBN 973-7755-05-7

Lucrarea este rezultatul colaborarilor intre Institutul de Arheologie al Academiei Romane, Iasi si Universitatea Libera Internationala din Moldova. Materialul este organizat in 9 compartimente de baza, reliefand fenomenele istorice in contextul cercetarilor arheologice. Volumul prezinta un interes deosebit pentru cercetatori, cadre didactice, studenti.
CZU 902/903″632″ (282.247.314+282.243.742)=133.1

Susarenco, Gheorghe. Raportul national privind exercitarea justitiei constitutionale in Republica Moldova / Gheorghe Susarenco, Victor Popa. — Ch.: Prut Int., 2004. — 111 p. — ISBN 9975-69-623-6

Raportul examineaza capacitatea si problemele existente in domeniul justitiei constitutionale din Republica Moldova, avand ca scop de a aduce in atentia guvernantilor, justitiei, societatii civile, organismelor internationale si a tuturor celor interesati experienta acumulata in acest important domeniu al vietii publice din republica.
CZU 342.565.2(478)

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>