Studii economice: rev. stiintifica / Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. Stiinte Economice; col. red.: Natalia Burlacu, Petru Rosca, Alexandru Gribincea, … – 2008. – Nr.1/2 – 452 p.
Cuprins
Localizare: Colectia Periodice (SPL nr.2) Centrul de Informare si Documentare

Георгицэ, Михаил. Возможности судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение. К., 2008. – 200 р. – ISBN 978-9975-78-654-6

Monografia reflecta aportul autorului la dezvoltarea stiintei juridice si la realizarea in Republica Moldova a combaterii infractiunilor. Este un suport didactic destinat atat studentilor – viitorilor ofiteri, procurori, judecatori, avocati, cat si colaboratorilor care se confrunta cu combaterea infractiunilor.

Sala Polivalenta de Lectura Nr. 2

Centrul de Informare si Documentare

 

Floander, Ion. Drept administrativ. Constanta, 2008. – 302 p. – ISBN 978-973-88566-4-6

Volumul abordeaza urmatoarele subiecte ale dreptului administrativ: dreptul administrativ – ramura a dreptului public; organizarea administratiei publice; personalul din administratia publica; regimul juridic al domeniului public; drept contraventional; controlul asupra activitatii administratiei publice; contenciosul administrativ etc. Este un suport didactic pentru studentii facultatii Drept.

CZU 342.9 / F 67
Sala Polivalenta de Lectura Nr. 2

Centrul de Informare si Documentare

Drept contabil / Ion Floander, Mihai Solomon, Virgil Gheorghina. – Constanta: Punct Ochit, 2008. – 157 p. – ISBN 978-973-88566-5-3

Cursul universitar trateaza obiectul principal al dreptului contabil si relatia ce exista intre ramura de drept si cea contabila. Lucrarea insereaza materialul teoretic adecvat, normativ-legislativ, bazindu-se si pe experienta autorilor. Manualul isi propune sa devina o contributie de seama la cunostintele studentilor facultatilor de drept si stiinte economice, si nu in ultimul rand, a practicienilor.

CZU   347.73  /  D 82
Sala Polivalenta de Lectura Nr. 2
Centrul de Informare si Documentare

Цуркану, Виорел. Международный бухгалтерский учет: учеб. / В. Цуркану, И. Голочалова, А. Штаховски; Молд. Экон. Акад. – К.: Изд. М.Е.А., 2007. – 304 с. – ISBN 978-9975-75-322-7

Manualul, structurat in 5 compartimente, cuprinde principiile si cerintele standardelor internationale pentru elaborarea rapoartelor financiare; evidenta contabila in principalele sisteme internationale: metode de reglementare, metodologia evidentei, specificul constituirii si elaborarii formelor rapoartelor s.a. Este destinat studentilor, masteranzilor, doctoranzilor si profesorilor din domeniul economiei.

CZU: 657.1 / T 94
Sala de Lectura Nr.1


Asistenta sociala in contextul transformarilor din Republica Moldova / Maria Bulgaru, Nicolae Sali, Tatiana Gribincea. Ch.: „Cu drag” S.R.L., 2008. – 440 p. ISBN 978-9975-80-146-1

Prezenta lucrare reprezinta un material didactic concentrat asupra rolului si importantei asistentului social si a asistentei sociale in contextul schimbarilor din Republica Moldova. Este destinata atat studentilor de la facultatea Psihologie si Asistenta Sociala, cat si celor de la facultatile Drept, Jurnalism, Medicina.

CZU: 364.6  / A  86

Sala de Lectura Nr.1