Zanoci, Aurel. Studia archeologiae et historiae antiquae / Aurel Zanoci, Tudor Arnaut, Mihai Bat. – Ch., 2009. – ISBN 978-9975-80-239-0.

Lucrarea este un omagiu dedicat aniversarii a 70 de ani a profesorului Ion Niculita, figura emblematica in viata intelectuala a RM, arheolog, savant, om de cultura pe plan national si international. Opera impresioneaza prin diversitate si profunzime, mentionam doar citeva capitole: „Stadiul actual al cercetarilor privind explorarea preistorica a sarii in spatiul carpato-dunarean”, „Herodot si religia getilor”, „Civilizatia din spatiul pruto-nistrean in perioada medievala timpurie”. Prezenta un interes deosebit pentru studentii si profesorii facultatii Istorie si RI.

CZU 02+94”0/03”=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Сакович, В. А. Основы глобалистики. – Ch., 2009. – 648 p. – ISBN 978-9975-78-770-3.

In cursul de lectii Bazele globalizarii autorul descrie obiectul de studiu al acestei importante stiinte. Principalele probleme puse in discutie sunt: globalizarea, antiglobalizarea, alternoglobalizarea.
Lucrarea este destinata studentilor si profesorilor din institutiile superioare de invatamint, precum si tuturor celor interesati de problemele dezvoltarii omenirii, de intrebarile strategiilor nationale in conditiile unei lumi moderne.

CZU 316.32=135.1
Sala Polivalenta de lectura nr. 2


 

Libertatea de exprimare in Europa: Jurisprudenta cu privire la art. 10 al Conventiei europene a Dreptului omului. – Ch.: S. n., 2009. — 200 p. – ISBN 978-99-75-78-736-9.

Documentul este rezultatul unei colaborari intre Grefa Curtii europene a Drepturilor Omului si Directia generala Drepturile Omului a Consiliului Europei, este o actualizare a publicatiei „Libertatea de exprimare in Europa”, manual privind drepturile omului (revizuit). Este destinata studentilor, masteranzilor si profesorilor Facultatii de Drept.

CZU 341.231.14=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Chirtoaca, Natalia. Drept international public. – Ch.: S. n., 2009. — 79 p. – ISBN 978-9975-96-93-3-8.

Lucrarea reprezinta un model reusit de manual in domeniu, cuprinzind in cele 26 de capitole intregul drept international clasic, precum si anumite ramuri mai recente mai putin examinate in manualele de specialitate. Lectura lucrarii este captivanta si incitanta, autoarea acorda a anumita atentie problemelor teoretice, initiind cititorii in terminologia dreptului international public, prin explicarea notiunilor si conceptelor, ajutindu-i astfel sa dezvolte o gindire independenta.

CZU 341.1=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Codul penal al Republicii Moldova: text oficial cu modificari si compl. / Min. Justitiei al Republicii Moldova. – Ch.: S. n. ,2009. — 216 p. – ISBN 978-9975-78-756-7.

Lucrarea propusa atentiei DVS. reprezinta textul oficial cu modificarile si completarile de la data de 25 mai 2009 al Codului Penal al Republicii Moldova fiind adoptat la 18 aprilie 2002 prin legea nr. 985-XV.

CZU 343.2/7(478)=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Zamfir, Pavel. Dreptul mediului / Pavel Zamfir, Vera Macinskaia. – Ch., 2009. – (Seria: Suporturi de curs) — 224 p. – ISBN 978-9975-66-135-5.

Structurata dupa criteriile prevazute pentru acest gen de lucrari (suporturi de curs), accentul se pune pe aspectul practic-aplicativ. Pentru consolidarea materialului teoretic sunt prevazute teste grila concepute in special in baza materialelor practicii judiciare, fiind luate in consideratie aspectele controversate frecvent atestate in practica de aplicare a cadrului legislativ. Destinatia lucrarii: studentii si profesorii Facultatii de Drept.

CZU 349.6=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Ursul, Arcadie. Dezvoltarea durabila: abordari metodologice si de operationalizare / Arcadie Ursul, Ion Rusandu, Arcadie Capcelea. – Ch.: Stiinta, 2009. – 252 p. – ISBN 978-99-75-67-634-2.

Autorii studiului examineaza sub aspect teoretico-metodologice bazele dezvoltarii durabile, deosebirile dintre civilizatia contemporana si modelul unei societati durabile viitoare. Sunt descrise posibilitatile multilaterale ale securitatii viitorului sistem ecosocial planetar, al carui scop final este supravietuirea civilizatiei umane, conservarea biosferei si constituirea noosferei. Este destinata unui cerc larg de cititori in diferite domenii: studenti, profesori ai facultatilor de biologie, geografie, drept, cercetatori si specialisti in sfera protectiei mediului si dezvoltarii sociale.

CZU 504.7=135.1
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>