Gvidiani, Alin. Elemente de drept / Alin Gvidiani. – Ch.: Adriga-Vis SRL, 2009. – 551 p. – ISBN 978-9975-9798-9-4.

Lucrarea reprezinta o abordare teoretico-practica a stiintei dreptului, prin prisma doctrine juridice si a legislatiei Republicii Moldova. Materalul propus este orientat atit catre persoanele care se intiaza in stiinta dreptului cit si contribuie la completarea frecvent cu elementele functionale ale dreptului.

CZU 340.12(075)
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Parasca, Pavel. Biobibliografie la 70 de ani / Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informational Biblioeconomic; echipa de lucru: Ludmila Corghenci, Valentina Chitoroaga, Lorina Beselea [et al.]; red. st.: Gheorghe Postica; ed. ingrijita de Zinaida Sochirca. – Ch.: ULIM, 2009. – 127p. – (Colectia „Universitaria”; Fascicula a 38-a). – ISBN 978-9975-934-76-3.
Prezenta biobibliografie are drept scop sintetizarea, reflectarea si promovarea contributiilor stiintifice si didactice ale lui Pavel Parasca, conferentiar universitar la Universitatea Libera Internationala din Moldova, Catedra Istorie si Relatii Internationale .

CZU 016:[94(478)+929]
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Cernencu, Mihai. Evolotia pluripartitismului pe teritoriul Republicii Moldova / Mihai Cernencu, Igor Botan. – Ch.: Arc, 2009. (Combinatul Poligrafic). – 164 p. – ISBN 978-9975-61-529-7.

Scopul publicatiei este de a contribui la dezvoltarea culturii politice in Republica Moldova. In studiul dat un rol aparte revine procesului politic si dezvoltarii pluripartidismului pe teritoriul actual al Republicii Moldova in perioada aflarii lui sub administratia Imperiului Rus si a Romaniei regale.

CZU 329(479)
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2


 

Probleme actuale de istorie nationala: studii in onoarea profesorului Pavel Parasaca. Ser.: Istorie si Relatii Internationale / Univ. Libera Intern. din Moldova; ed.: Andrei Galben, Gheorghe Postica. – Ch.: ULIM, 2009. – 357p.-ISBN 978-9975-939-80-0.

Sumar1
Sumar2
CZU 94(478):378.124.3(082.2)+929
Centrul de Informare si Documentare ULIM, Sala de Lectura nr. 2


 

Aspecte teoretico-practice de predeare / invatare a limbilor straine aplicate: (materiale seminarului metodologic). Ser.: Limbi Starine si Comunicare publica./ / Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. Lb. Straine si Stiinte ale Comunic., Catedra Lb. Straine aplicate; resp. ed.: Inga Stoianova, Natalia Bejenuta. – Ch.: S.n., 2009 (Tipogr. „Melil-Grafica” SRL). – 80 p.- ISBN 97899759734-7-2.

Sumar

CZU 37.016:811(082)
Centrul de Informare si Documentare ULIM, Sala de Lectura nr. 2

 

Stiinta Filologica in cadrul universitar: cautarii si realizari:Raportul de autoevaluare al profilului st. : Studii contrastive in filologia germano-romanica: pentru anii 2002-2006. Ser.: Inst. de Cercet. Filologice si Interculturale / Univ. Libera Inter. din Moldova, Inst. de Cercet. Filologie si Interculturale; dir. publ.: Andrei Galben; coord. st.: Elena Prus; com. st.: Pierre Morel, Ana Gutu, Ion Manoli; red. res.: Ghenadie Ribacov, Sergiu Bobrovschi. – Ch. : ULIM. – 2009. – 116p. – ISBN 978-9975-934-73-2.

Sumar

CZU 378 (478):80/81
Centrul de Informare si Documentare ULIM
Sala de Lectura nr. 2