Smochina, Andrei. Istoria universala a Statului si Dreptului / Univ. Libera Int. din Moldova. – Ch.:Bons Offices, 2006. – 552 p. – ISBN 978-9975-9757-2-0

Lucrarea reflecta cursul universitar „Istoria universala a statului si dreptului”, elaborat la catedra Drept Public. Prezinta o structura riguroasa, intemeiata pe principiile abordarii istorice sistematice, analizind constituirea si dezvoltarea institutelor statale si de drept in evolutie, in contextul conditiilor economice, sociale si politice. Cursul este destinat celor, care isi efectueaza studiile in domeniul juridic, constituind o contributie substantiala la valorificarea cunostintelor in domeniu.
CZU 340.12(100)(091)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Curriculumul national: pentru formarea continua a specialistilor din domeniul asistentei sociale a familiei si copilului / aut.: C. Warrington, Sv. Rijcova, N. Sali, … – Ch., 2006. – 62 p.

Lucrarea reflecta continutul tematic, metodele si tehnicile de predare, procedurile de evaluare a procesului de instruire continua. Acesta este structurat in urmatoarele module: de initiere; de specializare; de perfectionare; de perfectionare tematica.
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Margineanu, Iurie. Principiile justitiei penale in Republica Moldova: exegeza comparativa de drept procesual penal. – Ch.: C. E. Monograf, 2006. – 202 p. – ISBN 978-9975-9747-2-1

Lucrarea include patru capitole de baza: Consideratii generale privind principiile procedurii penale; Principiile constitutionale: reflectare si aplicare in practica; Principiile procesuale; principiile organizarii judecatoresti. Poarta un caracter de pionierat, servind ca instrument indispensabil pentru activitatea celor ce infaptuiesc sau participa la actul justitiei penale.
CZU 343.1(478)
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Dezvoltarea turismului la inceputul sec. XXI: (conf. int., 27 sept. 2005) / Univ. Libera Int. din Moldova; red. resp. A. Gribincea. – Ch.: ULIM, 2006. – 137 p. – ISBN 978-9975-101-05-9

Volumul insereaza lucrarile conferintei, tinute in cadrul a doua sectii: „Turism si servicii hoteliere”, „Turism international”. Sunt incluse materiale ale participantilor din republica Moldova, Romania, Tarile Baltice, Ukraina etc.
CZU 338.48(082)=135.1=161.1=111
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Gututui, Veaceslav. Armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naturale si patrimoniului pentru incurajarea turismului transfrontalier in cadrul parteneriatului Uniunea Europeana – Republica Moldova / Veaceslav Gututui, Viorel Miron. – Ch.: ULIM, 2006. – 86 p. – ISBN 978-9975-101-02-8

Studiul a fost elaborat in cadrul Proiectului „Planul de Actiuni Republica Moldova – Uniunea Europeana: document accesibil publicului”, implementat de Centrul Analitic Expert-Grup si Asociatia pentru Democratia Participativa Adept. Sunt aduse argumente pentru incurajarea masurilor de intarire a ofertei de resurse naturale si antropice in atragerea investitiilor de valorificare a acestora.
CZU 338.48:327
Centrul de Informare si Documentare ULIM

Палаки, Леонид. Кинематика: нач. курс физики для студ.-иностранцев / Леонид Палаки, Ион Скутельничук; Междунар. Независимый Ун-т Молдовы. – К., 2006. – 162 р. – ISBN 9975-934-27-7

Cursul ofera un volum minim de cunostinte in domeniul fizicii (in limba rusa), acestea fiind indispensabile pentru studierea celei de-a doua parti a cursului de fizica – Dinamica.
CZU 531.1(075.8)
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Musinschi, V. Principii si legi in mecanica / Univ. Libera Int. din Moldova. – Cn.: ULIM, 2006. – 123 p. – ISBN 978-9975-934-92-3

Lucrarea prezinta un curs de prelegeri, destinate studentilor specialitatilor „Calculatoare si retele” si Informatica aplicata”. Este constituita din 6 compartimente, acestea reflectand structura mecanicii ca parte componenta a fizicii in general: cinematica, dinamica, statica, forta de atractie etc.
CZU 531(075.8)
Sala de Lectura nr. 1, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Protectia drepturilor omului la aplicarea masurilor procesuale de constringere / Valeriu Zubco, Mihai gheorghita, Iurie Margineanu, … – Ch.: Arc, 2006. – 376 p. – ISBN 978-9975-61-418-4

Lucrarea este structurata in corespundere cu evolutia procesuala, in cadrul careia apare persoana cu calitatile ei procesuale. Actele internationale si cele normative nationale, incorporate in lucrare, intregesc si amplifica potentialul informativ, elucidand aspectul procedural practic. Fiind o lucrare cu caracter de referinte, este destinata judecatorilor, procurorilor, avocatilor si altor categorii de practicieni din domeniu.
CZU 341.231.1+342.7
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Universitatea Libera Internationala din Moldova. Symposia Studentium : materialele sesiunii st. studentesti din 14-15 apr.2006 / Univ. Libera Int. din Moldova.; dir. A. Galben; coord. st. Pavel Parasca. – Ch., 2006.
Ser.: Psihologie, sociologie si asistenta sociala . – 2006. – 166 p. – ISBN 978-9975-101-01-1

CZU 159.9:316
Sala Polivalenta de Lectura nr. 2, Centrul de Informare si Documentare ULIM

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>