Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM organizează la 17 octombrie 2019, ediţia a 11-a a  Symposia Investigatio Bibliotheca, cu genericul Biblioteca universitară la intersecţia paradigmelor tradiţionale şi celor contemporane.

Scopul reuniunii ştiinţifice ţine de crearea unui mediu benefic pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu pentru a comunica, a discuta, a disemina experienţele şi gândurile, de a cunoaşte şi promovarea  noilor  servicii  şi  produse  informaţionale,  oferite  de  către biblioteci.

Invităm reprezentanții domeniului biblioteconomic și toți cei interesați de a participa la lucrările Symposia Investigatio Bibliotheca, prezentând şi o comunicare pe marginea subiectelor puse în discuţie (a se vedea conceptul).

Concept Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a 11-a

Program Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a 11-a

Comunicări Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a 11-a