Conferinţa Internaţională Online

19 octombrie 2020, în cadrul Departamentului Informaţional Biblioteconomic, a avut loc Conferința științifică internațională online Symposia Investigatio Bibliotheca, ediția a 12-a, cu genericul «Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare», prilejuită de aniversarea a 28 de ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldova.

În cadrul conferinței au fost prezentate 15 comunicări, dintre care 8 sunt a bibliotecarilor din Republica Moldova, iar 7 a bibliotecarilor de peste hotare, fiind vorba de:
— Biblioteca Universității din Bergen,
— Universitatea din Florida de Sud,
— Rollins College, Florida,
— Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava,
— Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” – Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret, Brașov,
— Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, Cluj.

Subiecte propuse:

 • managementul inovaţional al bibliotecii;
 • managementul cunoaşterii în domeniul info-bibliotecar;
 • diversificarea serviciilor/produselor oferite de biblioteca universitară;
 • dinamica și contribuția bibliotecii în procesul globalizării;
 • resursele info-documentare ale bibliotecii universitare;
 • imaginea bibliotecii în societate: opinii, sugestii, recomandări;
 • biblioteca – mediator în accesul la informaţii electronice;
 • calitatea produselor şi serviciilor în satisfacerea necesităţilor informaţionale;
 • colecţiile pe suport digital: dezvoltare, accesare, promovare;
 • Acces Deschis la informaţii;
 • creativitatea şi inovaţia în bibliotecă;
 • alte subiecte ce se înscriu în tema generală a reuniunii ştiinţifice.

Program și Rezumate

Secvenţe foto din cadrul Conferinţei


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secvenţe video din cadrul Conferinţei

Ane LANDØY, cand. philol., Biblioteca Universității din Bergen
An academic library under Covid-19: Physically closed but digitally more open than ever!
(Biblioteca academică în condiții de Covid-19: Fizic pusă sub lacăt, dar digital mai deschisă ca niciodată!)

Theresa Burress, Allison Symulevich, Universitatea din Florida de Sud
Collaboration for Changing Times: Leveraging Library Technology to Create a Virtual Student Research Symposium
(Vremuri Schimbătoare: Mobilizarea tehnologiilor Bibliotecii pentru a crea un spațiu virtual favorabil cercetărilor studenților)

 

Emily Mann, Theresa Burress, Universitatea din Florida de Sud
Susan Montgomery, Rachel Walton, Rollins College
Faculty Perspectives on Data Literacy competencies for Undergraduate Students