Stimați colegi, parteneri și prieteni,

Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM are deosebită plăcere de a Vă invita să Vă înscrieți la cea de-a 14-a ediție a Conferinței Internaționale Symposia Investigatio Bibliotheca, cu genericul BIBLIOTECILE ÎN SECOLUL XXI – PORȚI CĂTRE O SOCIETATE PROGRESIVĂ ȘI INTEGRĂ, prilejuită de aniversarea a 30 de ani de la fondarea Universității Libere Internaționale din Moldovacare va avea loc joi, 20 Octombrie 2022.

Scopul reuniunii ştiinţifice ţine tradițional crearea unui mediu benefic pentru întâlnirile anuale ale specialiştilor în domeniu pentru a comunica, a discuta, a disemina experienţele şi gândurile, de a cunoaşte şi promova noile servicii şi produse informaţionale, oferite de către biblioteci.

Pentru înscrierea la conferință vă rugăm să accesați link-ul:  https://forms.gle/nBmSKmYiJXoJiR1KA

Conceptul Symposia Investigatio Bibliotheca 2022

Programul desfășurat al Conferinței va fi disponibil după data de 15 Octombrie 2022.

Lucrările Conferinței se vor desfășura în regim mixt sau doar on-line, în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Cu deosebită considerație,
DIB ULIM