În contextul Zilei Traducătorului, care este celebrată anual pe data de 30 septembrie, Victor Untilă, dr., conf. univ., Director al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale (ICFI), ULIM, a prezentat la «D!B Talks!» publicația „Ştiinţa s-a născut în Occident?”, autorii — Jacques Demorgon și Etienne Klein, tradusă din limba franceză de către Dr. Victor Untilă.

Read More →