La 22 februarie curent, Departamentul Informațional Biblioteconomic din cadrul ULIM a organizat inaugurarea Salonului „Scientia”, ediția a XI-a, 2019. Evenimentul a întrunit cadrele didactice și studenții, care au luat act de patrimoniul documentar științific ULIM, fiind prezentate publicațiile semnate de către universitari (cărţi, articole, materiale grafice, manuale şi monografii, lucrări didactice, materiale promoţionale etc.), editate pe parcursul anului 2017-2018.

Directorul Departamentului Informațional Biblioteconomic (DIB) Irina Botnaru a menționat în alocuțiunea de deschidere conceptul și impactul organizării anuale a Salonului Scientia: „Scopul organizării acestui eveniment este de a promova şi de a prezenta toate genurilor şi categoriilor de publicaţii, semnate de către universitari, editate pe parcursul anului 2017-2018; de a stimula comunitatea universitară să consulte publicaţiile universitarilor în procesul educaţional şi de cercetare; de a face analize comparate ale rezultatelor cercetării universitarilor și de a augmenta funcţia patrimonială a bibliotecii universitare – a suplini colecțiile DIB. Aducem mulțumiri facultăților și subdiviziunilor din cadrul ULIM, pentru colaborare și donațiile oferite pentru Salonul de carte.”

Prorectorul pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale prof. univ. dr. hab. Elena Prus a subliniat importanța cercetărilor științifice în contextul dezvoltării societății cunoașterii în era postindustrială, a schimbării mentalităților și a necesităților societății legate de pregătirea viitorului inteligent: „Tendințele-cheie ale cercetării contemporane sunt legate de competențe transversale hibride, personalizarea competențelor, dezvoltarea platformelor specializate. Proiectele de cercetare pe care le dezvoltăm trebuie să se bazeze tot mai mult pe internaționalizarea cercetării, pe formarea clausterelor și intreconectivitatea cercetătorilor.”

Mesaje de mulțumire pentru suport, implicare și eforturile depuse, adresate colaboratorilor DIB au transmis: prof. univ. dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”; conf. univ. dr. Victor Untilă, director al Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale; conf. univ. Rodica Taburța, șef Catedra Design; dr. hab. prof. univ. Alexandru Gribincea și lect. univ. Svetlana Haraz, care au analizat, totodată, posibilitățile de stimulare a cercetătorilor, de creare a echipelor în realizarea proiectelor științifice și de sporire a competențelor în scopul obținerii excelenței în educație și în cercetare.

Conform rapoartelor de autoevaluare, numărul publicațiilor editate de către facultăţi în anul de studii 2017-2018 este: facultatea Științe Economice- 101;  Litere- 46; Drept- 67; Științe Sociale și ale Educației- 96; Informatică, Inginerie și Design- 24; Biomedicină și Ecologie- 21; Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism- 31. Celor mai prodigioase facultăți le-au fost decernate Diplome de Excelență. De asemenea, în semn de apreciere și recunoștință  pentru contribuția deosebită avută la completarea fondului de carte a DIB, cu Diplomă de Excelență pentru cel mai activ donator a fost premiată și lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”.

Ediția a XI-a a Salonului „Scientia” va fi desfășurată până la 15 mai 2019, perioadă în care cercetătorii științifici sunt încurajați să participe la worshop-uri, ateliere profesionale, lecții publice, prezentări bibliografice, prezentări panoramice, lansări de carte etc.

Serviciul de Presă, ULIM

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank