Colecţia „Ion Nistor”
(publicaţii din biblioteca personală a cunoscutului cercetător şi istoric)

Longinescu, S.G. Istoria dreptului Românesc din vremile cele mai vechi şi până azi: (Extras din „Revista cursurilor dela Doctoratul în Drept”). – Bucureşti: Atelierele grafice & Soces Cie societate anonimă, 1908. – 71 p. – Pe p. de tit.: Ex- libris ştampilă: J. Ursu. Bibl. I. Nistor.

Lucrarea profesorului de drept roman la facultatea de juridică a Universităţii din Bucureşti, este o scurtă incursiune în istoria dreptului românesc. Descrierile detaliate permit cunoaşterea originii, etapele apariţiei, principiile dezvoltării dreptului ca domeniu. Cartea este alcătuită din trei părţi , numite de autor – titluri.

Bujoreanu, Ioan M. Collecţiune de legiuirile Romaniei vechi şi cele noui câte s’au promulgat de la 1 ianuarie 1875 şi până la finele anului 1885. Legi, procedure, regulamente, tratate, convenţiuni, decrete, instrucţiuni, etc.: Vol. 3. – Bucureşti: Tip. Academiei Române, 1885. – 300 p. – Pe p. de tit. ştampila: Bibl. I. Nistor.

Alcătuită din două părţi, lucrarea conţine legi împărţite de autor în legi vechi: “Pravila lui Vasile Lupu”, „Pravila de la Govora”, „Legile turce ale proprietăţii din Dobrogea”. Partea a doua a volumului include legi financiare, militare, medicale, lucrări publice şi  domeniul penitenciar.

Longinescu, S.G. Legi vechi româneşti şi izvoarele lor = Anciennes lois Roumaines et leurs sources: Vol.1 Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu = Code de la Moldavie depuis L’époque de Vasile Lupu. – Bucureşti: Inst. de Arte grafice Carol Göbl, 1912. – 661 p. – Pe p. de tit. ştampila: Bibl. I. Nistor.

Volumul face parte din seria de publicaţii şi comentarii asupra legilor româneşti, semnate de către profesorul de drept roman al Universităţii din Bucureşti S. G. Longinescu. Autorul descrie evenimente istorice din timpul domniei lui Vasile Lupu.