Cu prilejul aniversării a 24 de ani de la fondarea UNIVERSITĂŢII LIBERE INTERNAŢIONALE DIN MOLDOVA

Departamentul Informațional Biblioteconomic, adreseză rectoratului, cadrelor didactico-ștințifice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor a acestei instituții, sincere felicitãri și urări numai de bine! Vă dorim multe reușite în domeniul științific și educational, sănătate, bunăstare, fericire și împliniri pe calea aleasă! Vivat, Crescat, Floreat ULIM!