Excelenţa Sa, Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, s-a aflat în vizită la Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM).

E.S. Peter Michalko a avut o întrevedere cu reprezentanții conducerii ULIM și a susținut o conferință publică în fața studenților, cu genericul: „Relațiile RM cu UE: succese, realizări și dificultăți”.
În cadrul întâlnirii, rectorul ULIM, conf. univ. dr. Ilian Galben, conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, prof. univ. dr. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și dr. Valentina Ciumacenco, prorector Relații Internaționale au prezentat înaltului oaspete activitatea, scopurile și progresele înregistrate de comunitatea academică din cadrul ULIM. Totodată, reprezentanții universității au menționat că ULIM realizează strategii care asigură o participare competitivă în spațiul european al învățământului superior și au exprimat recunoștință pentru sprijinul continuu venit din partea UE. În acest sens, oficialul a relevat interesul și disponibilitatea de a identifica mijloace de cooperare și de a promova reforme de cercetare-dezvoltare în sistemul educațional. De asemenea, E. S. Peter Michalko a apreciat potențialul tinerilor și al profesorilor din țara noastră.
Însoțit de reprezentanții conducerii ULIM, Ambasadorul Peter Michalko a vizitat și punctele de reper importante din cadrul instituției precum: Centrul de Studii Europene și Centrul de Informare al UE în cadrul ULIM.
Ulterior, în cadrul conferinței publice E. S. Peter Michalko a relatat despre misiunea Delegației UE în RM și despre cadrul de politici al UE, care include Politica Europeană de Vecinătate și Parteneriatul Estic:
„Noi susținem Republica Moldova în două direcții: ajutăm instituțiile RM să introducă standardele europene, pentru că acestea sunt cele mai înalte în lume și contribuim la îmbunătățirea calității vieții oamenilor care trăiesc în RM prin implementarea proiectelor de infrastructură, ca cetățenii să se simtă mai bine la ei acasă. Republica Moldova este cel mai mare beneficiar al asistenței acordate de UE unui stat din vecinătate. Pentru perioada 2007-2015, UE a donat Republicii Moldova circa 500 de milioane de euro”, a declarat E. S. Peter Michalko.
În cadrul conferinței studenții au fost încurajați să aplice la programele de mobilitate academică finanțate de UE pentru a dobândi noi cunoștințe și experiențe în cadrul instituțiilor din străinătate. La rândul lor, tinerii au adresat întrebări oficialului, fiind interesați de planul de acțiuni UE-RM și de perspectivele de integrare a țării noastre în Uniunea Europeană.
La finalul întrevederii, în baza hotărârii Senatului ULIM din 20.08.2017, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova i-a fost oferită o Diplomă de Excelență pentru cooperarea fructuoasă și contribuția semnificativă la promovarea valorilor universale și dezvoltarea relațiilor educaționale științifice și culturale dintre RM și UE, semnată de către Președintele Senatului, rector și fondator ULIM, Acad. Andrei Galben, la 20.10.2017.

Serviciul de Presă, ULIM