Astăzi, 10 decembrie, a avut loc ultima prelegere din seria celor 4 desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omului la ULIM.

Cu tema ”Equality and non-discrimination as a precondition for sustainable development”, prelegerea a avut ca speaker pe DNA BEA FERENCI , Consilieră internațională în drepturile omului, şefă oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova.

“ All human beings are born free and equal in dignity and rights. » UN, Universal Declaration of Human Rights.

Prelegerea interactivă, desfăşurată astăzi, a pus accent pe Drepturile Omului şi egalitatea ca principiu al drepturilor omului, acceptarea diversităţii, prevenirea și eliminarea tuturor formelor de discriminare.

S-a discutat despre atenţia, ajutorul acordat şi măsurile luate de ONU privind persoanele cu dezabilităţi întrucât acestea sunt afectate în mod deosebit de măsurile stricte a pandemiei Covid19; toleranţa, şi cum o distribuim în societate; dreptul fundamental la educaţie şi drepturile omului, încălcate pe timpul pandemiei Covid19.

Participanţii nu au ezitat să afle răspunsuri la întrebările lor: „̦Credeți că organizarea unor lecții sau prelegeri în școli pe tema discriminării va ajuta să scăpăm de atâta discriminări în societate?»;»Cum ar trebui să prevenim discriminarea, în special la locul de muncă?”, fiind câteva dintre curiozităţi.

Cu siguranţă, respectarea şi inclusiv încălcarea drepturilor omului este un subiect primordial care necesită discutat şi analizat de toată lumea.

Seria de prelegeri dedicată drepturilor omului a fost organizată de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova.

Aducem mulţumiri tuturor pentru participare la reuşita celor 4 prelegeri şi ne bucurăm pentru implicare activă. A fost o experienţă extraordinară, întrucât am avut ocazia să discutăm cu specialiști ai ONU privind Drepturile Omului, să schimbăm păreri și să dezbatem subiecte, fiind o influență deosebită asupra modului în care ne vom raporta, pe viitor, la oamenii din jurul nostru.

‼ Participanții care, pe parcursul celor 4 prelegeri au fost printre cei mai activi, vor fi premiați cu diplome şi cadouri simbolice din partea ONU Moldova. Dacă te regăsești printre ei, așteaptă mesajul nostru!

 


 

Celebrată astăzi, la nivel mondial, Ziua Drepturilor Omului marchează adoptarea și proclamarea, la 10 decembrie 1948, a Declarației Universale a Drepturilor Omului, elaborată sub egida ONU. Având o însemnătate deosebită, aceasta reprezintă prima exprimare globală a drepturilor omului.

📌 Drepturile omului sunt drepturile pe care le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, și care îi aparțin indiferent de naționalitate, locul de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limba, dizabilitate sau orice alt statut.

📌 Tema pentru anul 2021 este » „Reducerea inegalităților, promovarea drepturilor omului”

‼ Această zi reprezintă o oportunitate pentru a reaminti tuturor despre importanța respectării, promovării și apărării drepturilor omului. Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi!

 


 

🇺🇳Data de 8 decembrie a fost marcată de a treia prelegere din seria celor 4 desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omului la ULIM. Având ca speaker pe Dna Maha Damaj, Reprezentantă de țară UNICEF în Moldova, tema abordată a fost “Why do we need a Convention on the Rights of the Child.”

📌O prelegere interactivă care a început prin discuții despre importanța Convenției cu privire la Drepturile Copilului, care este adoptată, până în prezent, de 196 de țări membre ale Națiunilor Unite, fiind cel mai important acord semnat de statele care au promis să apere drepturile copiilor. Discriminarea, stereotipurile, bullying-ul au creat ample subiecte de dezbatere iar întrebări cu privire la tema discutată nu au lipsit.

📌Ce am putea face? Cum am putea să-i protejăm? Ce măsuri se întreprind? Ce obiective s-ai atins de la adoptarea Convenției?, au fost doar câteva dintre cele adresate la care participanţi au dorit să afle răspunsuri, și desigur, Dna Maha Damaj a ținut auditoriu permanent adresând diverse întrebări interesante cu privire la subiectele abordate provocând participanții la dezbateri, păreri și opinii.

📌Un alt subiect discutat a fost importanța și impactul familiei și a societății asupra copilului și a viitorului acestuia. Nu în ultimul rând, s-a discutat despre protejarea şi ajutorul copiilor cu dizabilități — o preocupare a UNICEF pe timp de pandemie Covid19.

🇺🇳Seria de prelegeri dedicată drepturilor omului este organizată de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova. Prelegerile sunt moderate de Dna Larisa PATLIS, Coordonatorul Centrului de Informare al ONU în cadrul ULIM, Director interimar DIB ULIM.

‼Ne bucurăm pentru implicare activă și amintim că toţi participanţii activi la cele 4 prelegeri vor fi premiaţi cu diplome şi cadouri simbolice din partea ONU Moldova.

‼Fii cu ochii pe pagina noastră pentru următoarea prelegere şi nu uita să te conectezi împreună cu noi!

 


 

Astăzi, 7 decembrie, a avut loc a doua prelegere din seria celor 4 desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omului la ULIM. Având ca speaker pe Dnul Simon SPRINGETT, Coordonator Rezident al Organizației Națiunilor Unite (ONU) în Moldova, tema abordată a fost “Humans rigths at the core of the UN Moldova Mandate.”

📌La deschiderea evenimentului, cu cuvânt de salut s-a adresat Dna Valentina CIUMACENCO, dr., conf. univ., Prorector pentru Relații Internaționale ULIM.

🔹 Fiind o prelegere interactivă, întrebările şi curiozităţile participanţilor privind tema abordată nu au întârziat să apară. S-au discutat subiecte precum drepturile omului și modul în care acestea sunt protejate la noi în țară, reușitele cu privire la drepturile omului de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948 până în prezent. Și desigur, drept răspuns la întrebările și curiozitățile participanților, s-a vorbit despre bullying-ul în școli și cum pot fi luate măsuri, nu în ultimul rând despre pandemia Covid19 cu privire la obstacolele oamenilor și copiilor privind drepturile lor fundamentale de a învăța și a se bucura de libertate.

📌 Seria de prelegeri dedicată drepturilor omului este organizată de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova. Prelegerile sunt moderate de Dna Larisa PATLIS, Coordonatorul Centrului de Informare al ONU în cadrul ULIM, Director interimar DIB ULIM.

‼ Amintim că toţi participanţii activi la cele 4 prelegeri vor fi premiaţi cu diplome şi cadouri simbolice din partea ONU Moldova.
‼ Fii cu ochii pe pagina noastră pentru următoarea prelegere şi nu uita să te conectezi împreună cu noi!

 


 

Femei sau bărbați, fete sau băieți, avem aceleași drepturi de a ne bucura de libertatea de a ne urma propria cale, de a avea șanse egale pentru a prospera, pentru am putea fi membri egali în societate şi desigur, să devenim lideri dacă avem oportunitatea.

Astăzi, 29 noiembrie, a avut loc prima prelegere din seria celor 4 care urmează a fi desfăşurate în cadrul Zilelor Drepturilor Omului la ULIM.
Având ca speaker pe Dna Svatlana Andrieș, specialist programe UN Women Moldova, tema abordată a fost “Egalitatea de Gen și Abilitarea femeilor în Moldova”.
În cadrul evenimentului, organizat de Centrul de informare ONU ULIM în colaborare cu ONU Moldova, am aflat despre UN Women Moldova, scopurile sale și aspectele cheieș; obiectivele de dezvoltare durabilă΄; egalitatea de gen și beneficiile acesteia; despre sexismul și «efectele adverse» ale sexismului, și, nu în ultimul râns, despre violența fața de femei în Republica Moldova.
Prelegerea a fost interactivă iar discuţiile au luat amploare datorită participanţilor activi care au ţinut să participe la tema abordată prin răspunsuri la întrebări şi exprimare liberă a opiniilor personale cu privire la subiectele tabu.
Ne bucurăm să ştim că am reuşit să atragem atenţia spre un subiect atât de necesar care a stârnit multe reacţii şi comentarii şi a implicat toţi participanții la dezbateri.
‼️ Amintim că toţi participanţii activi la cele 4 prelegeri vor fi premiaţi cu diplome şi cadouri simbolice din partea ONU Moldova.
‼️ Fii cu ochii pe pagina noastră pentru următoarea prelegere şi nu uita să te conectezi împreună cu noi!