Începând cu anul 2008, la decizia Adunării generală a ONU, ziua de 15 septembrie este dedicată celebrării democrației în întreaga lume.
Promovarea unei culturi a democrației este responsabilitatea fiecăruia!