ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI — 10 Decembrie

Gribincea, Vladislav. Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Reglementari de baza si jurisprudenta in cauzele moldovenesti / Vladislav Gribincea, Sorina Macrinici. – Ch.: Arc, 2007 (Tipogr.”Balacron”) . – 272p. – ISBN 978-9975-61-245-6

Cartea reflecta acte si practici judiciare, care se refera la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, activitatea Curtii, efectele hotararilor Curtii si modul de aplicare a Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale in sistemul de drept al Republicii Moldova. Este destinata specialistilor, interesati de cunoasterea mecanismului de protectie a drepturilor omului, instituit prin Conventie.

CZU 341.231 / G-81
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Creanga, Ion. Drepturile si libertatile fundamentale. Sistemul de garantii / Ion Creanga, Corneliu Gurin. – Ch.: TISH, 2005 (F.E.-P „Tipografia Centrala”). – 400p. – ISBN 9975-947-63-0

Lucrarea oglindeste conceptiile privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului conform Constitutiei Republicii Moldova. Cartea descrie atat aparitia, notiunea, clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (pentru o mai buna percepere si structurare a institutiilor respective), cat si relatiile individului cu statul, egalitatea persoanei in fata legii si alte aspecte.


Akandji-Kombe, Jean-Francois. Obligatiunile pozitive in virtutea Conventiei europene a Drepturilor Omului: Ghid pentru punerea in aplicare a Conventiei europene a Drepturilor Omului. Seria Manuale privind drepturile omului. – Ch., 2006.– 74p.

Ghidul propune sfaturi practice privind modalitatile in care Curtea Europeana pentru Drepturile Omului interpreteaza si pune in aplicare diferite articole ale Conventiei Europene pentru Drepturile Omului. Este adresat juristilor practicieni, judecatorilor, cat si tuturor celor interesati de acest subiect.

CZU 341.231 / A-30
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Gomien, Donna. Ghid (Vade-mecum) al Conventiei Europene a Drepturilor Omului. — Ed. a 3-a. – Ch.: Bir. de Inf. al Consiliului Europei in Rep. Moldova, 2006. – 192p. — ISBN 978-9975-78-470-2

Acest Ghid al Conventiei Europene a Drepturilor Omului prezinta: jurisprudenta elaborata in cadrul Conventiei Europene a Drepturilor Omului; proceduri referitoare la Comisia Europeana a Drepturilor Omului; rolul Comitetului Ministrilor ca organ de control si al Secretarului General al Consiliului Europei, pentru ca Conventia Europeana a Drepturilor Omului sa fie pusa in aplicare.

CZU 341.231 / G-49
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2

Consiliul Europei: Fise de informare cu privire la drepturile omului. – Ch., 2006

Mapa contine fise privind drepturile fundamentale ale omului semnata de Directoratul General pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei. Fiecare fisa prezinta succint informatii despre: lupta impotriva traficului de finite umane, libertatea de exprimare si informare, drepturile copiilor, combarerea violentei etc.

CZU 341.231 / C-66
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2


Culegere de documente relevante pentru Republica Moldova cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane // Ala Mindicanu, Cristina Cojocaru, Hollz Lee Wiseman; Amabada SUA in Moldova, Departamentul de Justitie al SUA. – Ch, 2006. – 291p.

Culegerea de fata include documente internationale, regionale si nationale cu privire la prevenirea si combaterea traficului de persoane. Este destinata lucratorilor practicieni din domeniul combaterii traficului de persoane, fie procurori sau colaboratori ai organelor de drept, judecatori sau membri ai societatii civile, cat si contribuabililor la diminuarea tragediei cauzate de traficul de fiinte umane in Moldova.

CZU 343.6 / C-94
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2
Centrul de Informare si Documentare
Depozit imprumut

Protectia drepturilor omului la aplicarea masurilor procesuale de constringere / V. Zubco, M. Avram, M. Gheorghita…Ch.: Arc, 2006. – 372p. – ISBN 978-9975-61-418-4

Lucrarea constituie un studiu ce oglindeste problemele garantarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (protejate de Constitutie), tratate de catre organele de urmarire penala, organele procuraturii si instantele judecatoresti la aplicarea masurilor de constrangere. Se adreseaza practicienilor, fiind o referinta accesibila pentru largirea orizontului si unificarea gindirii juridice contemporane.

CZU 341.2 / P-95
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2
Centrul de Informare si Documentare
Depozit imprumut

Floander, Ion. Carta sociala europeana revizuuita si impactul ei asupra guvernarii moderne / Ion Floander, Tiberiu Plesu. – Constanta: Vif, 2006. – 83p. – ISBN (10) 973-87415-0-5; ISBN (13) 978-973-87415-0-8

Carta sociala europeana este un document elaborat de Consiliul Europei si reprezinta un ansamblu de drepturi si obligatii fundamentale in domeniul muncii, angajarii, relatiilor si securitatii sociale. Carta urmareste protejarea drepturilor sociale si economice fundamentale ale cetatenilor partilor contractante, completand Conventia Europeana a drepturilor omului.

CZU 341.176 / F-67
Sala Polivalenta de Lectura Nr.2


A elaborat: Beselea Lorina
Bibliograf, Serviciul Informare Bibliograf si Documentare, DIB ULIM
06.12.2007

Leave a Reply

Ваш e-mail не будет опубликован.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>