În fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie este marcată Ziua mondială a calității.

La ULIM accentul de bază în sistemul didactico-științific al complexelor raporturi universitare este plasat pe calitatea studiilor, iar aceasta, bineînțeles, este asigurată de implementarea concepțiilor moderne de pregătire a specialiștilor socio-economice, baza tehnico-materială a universității, gradul înalt de calificare a corpului didactico-științific.

Un sistem de gestionare a calității standardului educațional este implementat la ULIM, sistem ce pune în valoare descentralizarea procesului decizional, mecanismele de autoevaluare și expertiza internă a calității procesului de predare-învățare, de perfecționare a potențialului intelectual universitar.